8 ting du må vite om Breiviks sak mot staten

Mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene.Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

1. juli 2015 stevnet Breivik staten fordi han mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Dette gjelder særlig Kriminalomsorgens bruk av isolasjon og kommunikasjonskontroll overfor ham.

SOL samler åtte ting du må vite om rettssaken Breivik har anlagt mot Norge:


 1. Dette saksøker han staten for


  FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix

  Massedrapsmannen klager blant annet på bruken av håndjern og begrensninger i mulighetene til å sende brev, skriver NRK. Han mener særlig isolasjon og kommunikasjonskontroll innebærer menneskerettighetsbrudd.

  Advokaten hans Øystein Storrvik hevder den strenge soningen har påført klienten isolasjonsskader. Ifølge Storrvik er saken ikke rettet inn mot gyldigheten av enkelte tiltak, men mot en samlet vurdering av Breiviks situasjon.

  Breiviks advokat mener soningsforholdene er i strid med artikkel 3 og 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Artikkel 3 sier at «Ingen skal utsettes for tortur eller umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff». Artikkel 8 sier at man har «Rett til respekt for privat- og familieliv, hjem og korrespondanse».

  Siden Breivik ble dømt har han sonet under «særlig høyt sikkerhetsnivå». Det vil si at han er isolert, og ikke har kontakt med andre innsatte.


 2. Gymsalen i Skien er blitt Norges sikreste rettssal


  Rettssaken holdes i gymsalen i Skien fengsel, først og fremst av sikkerhetshensyn og praktiske årsaker. Anders Behring Breivik soner i dette fengselet, og gymsalen blir omgjort til det som trolig er norgeshistoriens tryggeste rettssal, ifølge NRK.

  Breiviks prosessfullmektig, Øystein Storrvik, samtykket i aktors forslag om å holde rettssaken i fengselets gymsal fordi han vurderte denne løsningen som det mest realistiske alternativet, og at det var bedre enn at Breivik forklarer seg via videolink.


 3. Skal ikke sendes på TV


  Totalt vil 32 medier dekke rettssaken. Både norske og utenlandske medier har fått akkreditering til å følge saken i Skien fengsel, ifølge Medier24. I tillegg skal rettssaken overføres på videolink til tingretten i Oslo.

  Oslo tingrett nekter mediene å kringkaste Anders Behring Breiviks forklaring. Grunnen er at retten frykter at Breivik skal sende kodede beskjeder til støttespillere under rettssaken, skriver NRK.


 4. Øystein Storrvik er Breiviks forsvarer


  FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix

  Etter at Behring Breivik sparket Geir Lippestad som sin advokat i februar i fjor, har Øystein Storrvik vært Breiviks forsvarer. Det er han som er massemorderens forsvarer i saken mot staten.

  I 2015 ble det kjent at Lippestad, på vegne av Breivik, forberedte søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene. I forbindelse med det oppstod det uenigheter, skriver VG. Lippestad sa den gangen at de ikke kunne bistå ham på de premissene han hadde.

  – Vi har sett på muligheten for å føre en sak om soningsforhold, men vi er uenige om hva som er fornuftig. Det har vært et forventningsavvik mellom Breiviks ønsker og hva som er forsvarlig for oss å tilby ham, sier Geir Lippestad til VG.


 5. Retten på befaring i fengselet


  Retten og aktørene var på befaring i Ila fengsel, dagen før den sivile rettssaken om soningsforholdene til Anders Behring Breivik startet. Oslo tingrett ønsket å se soningsforholdene med egne øyne. Befaringen på Ila begrunnes med at retten skal få et inntrykk av hvordan soningsforholdene på Ila var for Breivik før han ble flyttet til Skien i september 2013. Det vil også bli en befaring i Skien fengsel.

  Regjeringsadvokaten har bedt om at pressen ikke får være til stede under befaringene, skriver Nettavisen.


 6. Dette er vitnene


  Rettssaken går over fire dager, og det skal føres åtte vitner. Dette er vitnene, skriver VG.


  * Randi Rosenqvist, psykiatrispesialist og spesialrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

  * Bjarne Haukeland, fengselslege ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

  * Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel


  * Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Går for delvis lukkede dører.


  * Tore Stenshagen, avdelingsleder ved Skien fengsel. Delvis lukkede dører.


  * Margit Kise, avdelingsleder ved Skien fengsel, delvis lukkede dører.


  * Jørgen Spangen Iversen, rådgiver ved Kriminalomsorgsdirektoratet.


  * Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.
 7. Har tidligere anmeldt justisministeren og ledelsen ved Ila


  I 2013 anmeldte Breivik ledelsen ved Ila og daværende justisminister Grete Faremo (Ap) for torturlignende soningsforhold på grunn av langvarig isolasjon. Han hevdet seg også utsatt for psykisk mishandling gjennom stadige fysiske ransakelser og ytringsforbud.

  Saken ble henlagt med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist».


 8. Fengselsbetjenter slitne på grunn av alle klagene fra Breivik


  FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix

  Breivik har vært i fengselet i Skien siden 2013 fordi sikkerhetsavdelingen ved Ila fengsel i Oslo blir rustet opp. I 2015 fortalte fengselsbetjener ved Skien fengsel at de merket stor slitasje på grunn av alle klagene og kravene fra Anders Behring Breivik.

  - Nå begynner vi å merke slitaje i hele organisasjonen, sa Ole Martin Aanensen, nestleder i NFF ved Skien fengsel, til til NFF-magasinet. Også fagforeningsleder Ingeborg Kivle uttalte at det var krevende.

  – Å ha Behring Breivik som innsatt er krevende for organisasjonen og for den enkelte ansatte, sa Ingeborg Kivle, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) ved Skien fengsel.Legg til sol_no på SnapChat