71-åring dømt for grov voldtekt av barn i bobil

En 71 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til tre år og seks måneders fengsel for grov voldtekt av ei elleve år gammel jente i en bobil.

Rettens flertall, som dømmer 71-åringen for grov voldtekt, legger vekt på fornærmedes forklaring. I dommen står det at denne fremstår nøktern, konsistent og uten selvmotsigelser eller tegn til overdrivelser. Foto: Carina Johansen / NTB
Rettens flertall, som dømmer 71-åringen for grov voldtekt, legger vekt på fornærmedes forklaring. I dommen står det at denne fremstår nøktern, konsistent og uten selvmotsigelser eller tegn til overdrivelser. Foto: Carina Johansen / NTB Vis mer
Publisert

I tingretten ble 71-åringen også dømt for et overgrep begått mot den samme jenta noen år tidligere, skriver Stavanger Aftenblad.

Da ankesaken startet i lagmannsrettens lokaler i Stavanger tinghus, la imidlertid aktor i saken, statsadvokat Tore Kulstad, ned påstand om at tiltalte måtte frifinnes for det eldste overgrepet. Retten er enig i at dette forholdet er foreldet.

Rettens flertall, som dømmer 71-åringen for grov voldtekt, legger vekt på fornærmedes forklaring. I dommen står det at denne fremstår nøktern, konsistent og uten selvmotsigelser eller tegn til overdrivelser. I domsslutningen pekes det samtidig på fornærmedes unge alder og at det er snakk om flere overgrep.

71-åringens alder ble også et tema under rettssaken. I forbindelse med straffutmålingen pekte mannens forsvarer, advokat Kjell Petter Neset, på klientens alder som formildende. Lagmannsretten var derimot ikke enig. I dommen pekes det på at tiltalte var godt voksen allerede da overgrepene ble begått.

I tillegg til den ubetingede fengselsstraffen dømmes 71-åringen til å betale 250.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

(©NTB)

Mer om