64.000 passasjerer rammes når 587 SAS-avganger innstilles i Skandinavia søndag

Ingress