5 grunner til at vi fortsatt trenger kvinnedagen

Nei, det er ikke hundre prosent likestilling i Norge.I 1910 ble 8. mars vedtatt som en internasjonal kvinnedag for å hylle kvinner verden over. Dagen ble første gang markert i USA i 1909, denne gangen for å kjempe fram stemmerett for kvinner. 

I Norge har vi feiret kvinnene siden 1915.

SOL har samlet fem av grunnene til hvorfor kvinnedagen fortsatt er viktig:

Lik lønn for kvinner og menn


(FOTO: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Når lønnen er justert for stillingsbrøker, endte en gjennomsnittlig heltidsarbeidende mann med en månedslønn på 46.200 kroner i tredje kvartal i fjor. På samme tid tjente en kvinne til sammenligning 39.800 kroner i måneden, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB skriver videre at det er i Bærum i Akershus menn har høyest gjennomsnittsinntekt i landet, mens for kvinner er gjennomsnittsinntekten høyest i Sola i Rogaland. Likevel er forskjellene i menn og kvinners høyeste gjennomsnittlige bruttoinntekt slående.

Den høyeste gjennomsnittsinntekten for menn er 715.200 kroner i året, mens kvinners høyeste gjennomsnittsinntekt er 460.500 kroner årlig.

Kvinnelønnen ligger dermed på 86,1 prosent av en manns inntekt, skriver Stavanger Aftenblad. Året før lå en kvinnelønn på 86,4 prosent av en mannslønn.


Avisen har sett på flere bransjer, og det er mennene som drar inn mest penger i hele 17 av 19 bransjer.


Ifølge tall som NRK hentet ut fra skattelistene i fjor, viser det seg at menn generelt har høyere inntekt enn kvinner gjennom hele livet. Gro Møllerstad, daglig leder i Hodejegerne, forklarer til NRK at kvinner ofte ikke vil bli oppfattet som grådige og tar til takke med mindre enn menn når de forhandler lønn.Få kvinnelige toppledere


Kunne ikke laste instagram 

Til tross for at undersøkelser konkluderer med at selskaper med kvinnelige ledere gjør det bedre, er antallet kvinner i lederstillinger fortsatt lavt. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinner har langt høyere utdanningsnivå enn menn. Heller ikke det resulterer i et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

I 2015 var det ingen kvinnelige ledere i de 60 største selskapene på Oslo børs. Næringslivet og Forsvaret er de som har færrest kvinner i topplederstillinger. I politikken er over 41 prosent av lederne kvinner, mens i næringslivet er det bare 13 prosent, skriver Aftenposten.

– Kvinner rår over 70–80 prosent av husholdningenes innkjøp og er en dårlig utnyttet ressurs som ledertalenter. Bedrifter som ikke forstår dette, går glipp av en gyllen mulighet, sier en av forfatterne av SHEconomy, Benja Stig Fagerland til avisa.

NRK omtaler en undersøkelse Norstat og Opinion har gjort for Finn.no. Der fremgår det at 24 prosent at yrkesaktive menn oppgir de har lederstillinger, mens det bare er 10 prosent kvinner.

Kvinner jobber mest deltid


(FOTO: Paal Audestad, Aftenposten / NTB scanpix)

Når det kommer til arbeidslivet, er deltidsarbeid det området hvor det er størst forskjell på menn og kvinner. I 2014 jobbet 35 prosent kvinner deltid, mens det kun var 14 prosent menn. Det var i Rogaland og Møre og Romsdal det var størst forskjell mellom kjønnene, viser tall fra SSB. Der var andelen kvinner i deltidsarbeid over 44 prosent.

Deltidsjobb har trolig betydning for karrieremulighet, lønn og pensjonsopptjening, skriver SSB. 

I Norge er det 70.000 personer som jobber ufrivillig deltid. 73 prosent av dem er kvinner, skriver NRK. En undersøkelse fra 2014 viser at blant topp fem i Europa når det kommer til kvinner i deltidsstillinger.

Jenter får ikke skolegang i alle land


(FOTO: Mikkel Østergaard / Samfoto / NTB scanpix)

I Norge har alle barn rett til skolegang, uavhengig av kjønn. Men det er ikke realiteten i mange land. At jenter får skolegang bidrar til blant annet til bedre helse, økonomisk vekst og mindre barnedødelighet. Likevel begynner millioner av jenter aldri på skole, skriver regjeringen.no.

Jenter utgjør 54 prosent av alle barn i verden som ikke går på skole, avdekker en årlig utdanningsrapport fra UNESCO. Av de jentene som ikke går på skole i de arabiske landene og sør for Sahara i Afrika, anslås det at nesten to av tre aldri kommer til å begynne på skole.

En rapport fra FN viser at de fattigste i verden er kvinner. Manglende skolegang trekkes frem som en av årsakene til det. I mange land prioriteres gutters skolegang fremfor jenters. Noen steder får ikke kvinner bevege seg utenfor hjemmet uten følge av en mannlig slektning. Det vanskeliggjør skolegang og arbeid, heter det i FNs rapport.

47.000 kvinner dør hvert år av farlige aborter


(FOTO: Olav Olsen, Aftenposten / NTB scanpix)

I flere steder verden over er abort forbudt og kvinner bestemmer ikke over sin egen kropp. 

Blant annet er abort forbudt under alle omstendigheter i Nicaragua, El Salvador, Den dominikanske republikk, Sør-Sudan, Malta og Vatikanstaten, ifølge NRK.

Også i Chile er abort forbudt. Her spiller det ingen rolle om du har blitt voldtatt, om livet ditt står i fare eller om fosteret ikke er levedyktig, skriver Amnesty.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør rundt 47 000 kvinner årlig av farlige aborter, og nesten 7 millioner trenger medisinsk behandling på grunn av skader etter utrygge aborter.

Politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia Kaatee, har tidligere uttalt til NRK at et totalforbud mot abort dreper kvinner og jenter.

– Det blir hevdet at man ved et totalforbud mot abort reduserer det totale antallet aborter. Det som skjer i virkeligheten er at kvinner istedenfor tar ulovlige aborter som fører til at svært mange dør i stedet for at de kunne blitt tatt hånd om i helsevesenet.

Retten til abort har i mange hundre år stått høyt på kvinnesaksforkjempernes dagsorden i Norge. Etter flere års kamp om abortsaken ble loven om selvbestemt abort vedtatt i 1978.

I 2014 blusset nok en ny abortstrid opp, da regjeringen foreslo at fastleger skulle ha rett til å nekte å henvise kvinner til abort. Etter kort tid ble forslaget trukket tilbake.

Flere 8. mars-tog har tidligere demonstrerte mot reservasjonsretten og i flere av togene landet over er «Trygge aborter til alle verdens kvinner» en av parolene.