3 grunner til at du må ha hunden i bånd fra i morgen

Derfor er det båndtvang.

Fra 1. april til 20. august er det ordinær båndtvang for hunder i Norge. I tillegg har flere kommuner lokale regler, for eksempel utvidet båndtvang i populære turområder. Med voksende hundebestand rettes mer oppmerksomhet mot hvorvidt hunder bør få løpe fritt rundt i naturen. Mange hundeeiere føler at båndtvang i praksis frarøver hunder muligheten til normal atferd. Her er tre årsaker til at til det er båndtvang på våren og sommeren:

1. Primært av hensyn til dyre- og fuglelivet. En rekke dyrearter går drektige og fugler hekker på denne tiden av året. Hunder skal holdes i bånd for å ikke utsette disse dyrene for unødvendig stress.

 

2. Beitedyr trenger beskyttelse mot hunders jaktinstinkt. Enkelte dyr kan løpe til de dør av det hvis de blir jaget.

 

3. Av hensyn til menneskers trygghetsfølelse. Ifølge hundeloven, skal hundeholderen sørge for at hunden ikke skaper utrygghet for andre.

  Organisasjonen Norsk Sau og Geit (NSG) mener at mange hundeeiere ikke er klar over at også deres hund har et instinkt for å jage løpende dyr. Etter at en bonde i fjor skjøt og drepte en hund som jaget sauene hans, har NSG tatt initiativ til en holdningskampanje for båndtvang til vern av bufe og vilt. Hensikten er å øke kunnskapen rundt behov for båndtvang og få hundeeiere til å respektere reglene. Under båndtvangsperioden, kan hunder slippes på avgrensede friområder for hund. Brudd på båndtvangen kan straffes med bøter. (©NTB/SOL)