26 kommuner har funnet avvik i varslingssystem i barnevernet

26 kommuner har meldt at de har oppdaget avvik i den tekniske løsningen som tar imot bekymringsmeldinger i barnevernet.

Oslo 20230605. Visma har en feil som har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner. Bergen, Oslo og Tromsø bekrefter at de er rammet.Foto: Terje Pedersen / NTB
Oslo 20230605. Visma har en feil som har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner. Bergen, Oslo og Tromsø bekrefter at de er rammet.Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

– Denne saken har høyeste prioritet i departementet. Saken er svært alvorlig, og jeg er bekymret for hvilke konsekvenser dette har hatt for sårbare barn og unge som trenger barn og hjelp, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NTB.

I statusrapporten skriver Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet (Bufdir) til Toppes departement at det er for tidlig å si hvor mange meldinger som ikke har kommet fram.

Kartleggingen så langt kan imidlertid tyde på at mange kommuner ikke er berørt.

26 kommuner rammet

Ifølge Visma er 244 kommuner mulig omfattet av feilen. 68 barnevernstjenester har meldt at det ikke er problemer hos seg. Disse barnevernstjenestene representerer 120 av disse kommunene. Tallene fra Bufdir er hentet inn inntil tirsdag ettermiddag.

Samtidig har 26 kommuner meldt at de har avvik. Blant disse kommunene er Bergen, Kristiansand, Oslo og Drammen. Det er Bergen kommune som har rapportert om flest forsvunne bekymringsmeldinger.

På spørsmål om hvor lenge feilen kan ha vært der, svarer Bufdir:

– Feilen har vært der siden Visma etablerte sitt mottaksapparat for portalen i Familia. Etter våre opplysninger skjedde dette fra 30.09.2022.

Feilen beskrives av Visma som en ikke-systematisk feil. Alle meldinger har dermed ikke blitt berørt, men har to ulike integrasjoner. Den ene er rettet. Den andre vet ikke Visma årsaken til ennå. Dersom denne feilen skjer nå, går bekymringsmeldingen direkte til manuell postgang.

Ifølge selskapet var det imidlertid når de to feilene opptrådte samtidig at avviket oppsto.

Færre bekymringsmeldinger ikke i sammenheng

Bufdir svarer også på spørsmål om det kan være en sammenheng mellom feilen i varslingsløsningen og trenden med færre bekymringsmeldinger til barnevernet. De peker på en nedadgående trend også i kommuner der man vet at feilen ikke har ligget i systemet, som i Bærum og Trondheim.

– Vi mener derfor vi foreløpig kan konkludere med at det primært er andre forhold enn teknisk svikt som forklarer nedgangen i antall bekymringsmeldinger de siste årene, heter det.

I rapporten skriver Bufdir videre at det trolig ta flere uker å få full oversikt over alle kommuner og antall tapte meldinger.

Vil ha granskning

Det var mandag at det ble gjort kjent at det er avdekket en feil i Visma-systemet Familia som gjør at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet.

Statsråd Toppe mener statusrapporten fra Bufdir er viktig når departementet skal utforme et granskingsoppdrag.

– Vi tar sikte på å ha dette klart i løpet av de nærmeste dagene. Det er Bufdir som vil få oppdraget med å granske dette, og det skal skje i tett samarbeid med Helsetilsynet. Granskingen forutsetter dialog med flere aktører, blant dem KS, Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet.

(NTB)

Mer om