NYHETER:

TWITTER:

De siste reaksjonene fra Twitter:

Se alle samlesider