Offshore Norge:

240 milliarder skal investeres på norsk sokkel neste år

Nye analyser fra Offshore Norge anslår at det vil investeres 240 milliarder kroner på norsk sokkel i 2024.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NTB
Foto: Kristian Skårdalsmo / NTB Vis mer
Publisert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

Dette tilsvarer en vekst på 9 prosent fra 2023 til 2024 målt i faste priser.

– Dette er en noe høyere vekst enn hva vi anslo på samme tid i fjor. Dette forklares i hovedsak av økt omfang på enkelte pågående utbyggingsprosjekter, samt noen modifikasjonsprosjekter på felt i drift, skriver Offshore Norge i en pressemelding.

I tillegg påpeker Offshore Norge at investeringer som egentlig var planlagt senere, nå kommer i 2023 og 2024 for å sikre fremdrift i prosjektene.

– De neste årene kan vi forvente et høyt investeringsnivå. Det gir arbeidsplasser i store og små leverandørbedrifter i hele landet, vil være viktig for å sikre Europa pålitelig energi og gir viktige inntekter til fellesskapet, sier sjeføkonom Marius Menth Andersen.

Investeringene vil ligge på et høyt nivå i årene som kommer, men det anslås at de totale investeringene vil falle gradvis mot 2027. Dette har sammenheng med at det ble sanksjonert et stort antall prosjekter ved utgangen av 2022.

Andersen sier at tilgang på areal og stabilitet i skattepolitikken er avgjørende for å sikre nye investeringer og opprettholde produksjonen i årene som kommer.