20-åring dømt for voldtekt av sterkt pleietrengende 92-åring

En mann på 20 år er dømt til fengsel i fire og et halvt år for å ha voldtatt en sterkt pleietrengende kvinne på 92 år på sykehjemmet hun bodde på.

Publisert

Hendelsen skjedde i mai 2021. Mannen har sittet varetektsfengslet siden da. Han nektet straffskyld.

I dommen fra Vestre Finnmark tingrett kommer det fram at kvinnen på grunn av svært svekket helsetilstand var ute av stand til å motsette seg voldtekten. Kvinnen har redusert språk, mangler bevegelighet i deler av kroppen og er totalt pleietrengende, heter det i dommen.

Ett av vitnene i saken var en annen mann som jobbet på sykehjemmet. Han forklarte at han hørte kvinnen si au og at han gikk for å hjelpe, og at han deretter varslet videre om at mannen hadde sittet oppå kvinnen i senga.

Funn av DNA

Overgrepsmottaket ble varslet dagen etter hendelsen og gjorde undersøkelser av kvinnen på sykehjemmet. Det ble funnet sæd med DNA fra den tiltalte i undersøkelsene av kvinnen.

– Retten finner ikke å feste lit til tiltaltes forklaring om at han ikke var oppe i fornærmedes seng. Forklaringen hans fremstår som oppkonstruert for å unndra seg et straffansvar, står det i dommen.

Retten påpeker at tiltalte ikke bestred at hans sæd er funnet i undersøkelser av kvinnen. Forsvareren har hevdet at tiltalte ikke var strafferettslig tilregnelig. Det ble gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse, som avviste dette.

Dommerne viser til flere straffeskjerpende elementer, blant annet kvinnens tilstand og at mannen var hennes pleier og visste at hun ikke kunne gjøre motstand.

– Han har på den måten utnyttet sin stilling og tillit som helsearbeider på en særlig utspekulert måte, skriver retten og slår fast at det ikke er noen formildende hensyn i saken.

Ikke klart om det blir anke

I tillegg til fengselsstraffen, dømmes han til å betale en oppreisningserstatning på 175.000 kroner.

Mannens advokat, Augund Martin Krogh, opplyser at han ikke har fått gått gjennom dommen med sin klient ennå.

– Etter en grundig gjennomgang av premissene i dommen sammen med klienten vil vi ta stilling til om det er grunnlag for anke, sier Krogh til NTB.

(©NTB)

Mer om