127.000 uføre taper på ny ordning

- Tåler ikke mindre å rutte med.

127.000 uførepensjonister vil få ett fall i nettoinntekten på grunn av uførereformen, viser nye beregninger fra Skattedirektoratet.

Dette betyr at fire av ti uføre taper på reformen, selv om det var en forutsetning fra Stortingets side at de skulle sitte igjen med ytelser på samme nivå som tidligere, skriver Dagsavisen.

Tidligere har Nav anslått at to av ti uføre, om lag 62.000 av de 310.000 uførepensjonistene her til lands, ville få en inntektsreduksjon på grunn av reformen.

– Dette bekrefter det vi har sagt hele tiden. Langt flere enn det Nav og andre har påstått, taper på uførereformen, konstaterer Laila Sandbekk, leder i Uføres Landsorganisasjon (ULO).

At så mange taper på uførereformen, som trådte i kraft 1. januar, kommer fram i et brev fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Han sendte dette brevet til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forkant av stortingsdebatten om reformen tirsdag.

Inntektsfallet varierer fra 2.000 kroner årlig til mer enn 6.000 kroner årlig.

– Uføre med de laveste utbetalingene tåler ikke å få 500 kroner mindre å rutte med. For mange økte både husleie og andre utgifter med mer enn det i fjor, og de har i utgangspunktet svært lite å rutte med sier Laila Sandbekk i ULO. (©NTB)