1100 Nav-saker skal gjennomgås på nytt

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fikk torsdag en redegjørelse fra Nav-direktør Sigrun Vågeng om etatens håndtering av feilutbetalinger og foreldelser.

Møtet kom i stand etter at en intern Nav-rapport viste at store summer har gått tapt fordi Nav er for trege med å kreve tilbake penger. Rapporten fra Navs internrevisjon fra februar 2015 som Dagens Næringsliv har fått innsyn i viser at siden 2013 har etaten tapt 676 millioner kroner på feilutbetalinger det er for sent å kreve tilbakebetalt.

Statsråden og Nav-direktøren er enige om at etaten skal følge opp feilutbetalingene.

– De 1.100 sakene hvor det er avdekket feilutbetalinger skal gjennomgås på nytt. Alle er enige om at dette er veldig høye summer og at fellesskapets ressurser skal forvaltes på best mulig måte. Det er ikke holdbart at så store summer går tapt, sier Hauglie.

Arbeidsministeren sier at arbeidet med feilutbetalinger skal prioriteres fremover. Hun har bedt Nav gjennomgå rutiner, regelverk og prosedyrer for å se om det er noe de kan gjøre annerledes.

I rapporten fremgår det at Navs direktørmøte vedtok at inntektskontroller på uføreområdet for 2013 ikke skulle gjennomføres. Videre skulle rundt tusen feilutbetalingssaker som var oppdaget i tidligere kontroller ikke behandles og hundre saker der bruker allerede hadde fått brev med varsel om tilbakekreving, skulle ikke følges opp. (©NTB)