Annonse

Vil forby røyking i bil

Presidenten i Legeforeningen vil nå ha enda tøffere tiltak mot tobakk.

Legeforeningen ønsker blant annet 20-årsgrense for kjøp av sigaretter og snus. I tillegg til flere lovendringer ønsker de en helt ny lov som gjør det forbudt røyke i bil. Les saken i Aftenposten. - Den britiske legeforening forslår et forbud mot røyking i biler for å verne barn mot passiv røyking. Arbeidstagerne har fått sitt vern etter rettigheter de har i arbeidsmiljøloven. Nå bør barna få tilsvarende, etter deres rettigheter i barneloven, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing. Trenger vi en slik lov for å beskytte barna, eller bør folk få bestemme dette selv?