Rushtidsavgift på kollektivtrafikken

Er du klar for å betale rushtidsavgift på trikk, t-bane og buss?

Hvis det blir dyrere å kjøre bil i rushen, ønsker kollektivselskapet Ruter å vurdere billettpriser som varierer ut fra når på døgnet folk reiser. Det betyr altså at det kan bli rushtidsavgift på all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Det skriver NRK.no i dag. Begrunnelsen er at det vil skaffe mer penger til kollektivtrafikken og utnytte kapasiteten bedre utenom rushtrafikken. Det er Ruters styre som mener at såkalt tidsdifferensierte kollektivtrafikkpriser bør vurderes som et ledd i en økning i billettprisene sett under ett. Du kan lese mer om deres begrunnelser på NRK.no. Oppdatering (kl. 14.03): Byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen (V) i Oslo kommune er på linje med dem som har stemt. Han sier det er helt uaktuelt med økte billettpriser i rushtiden. - Dette er helt uaktuelt. Det skjer ikke, sier byråd for miljø og samferdsel Ola Elvestuen (V) i Oslo kommune. Hva mener du om dette forslaget? Vi vil gjerne vite hva du synes. Delta i diskusjonen i kommentarfeltet under.