Regjeringen vil fjerne dagens årsavgift fra 2017

Vil gjøre det enklere for folk flest.

Regjeringen vil fra 1. januar 2017 erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Forslaget ble fredag sendt på høring.

Forslaget er en del av regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, heter det i en pressemelding.

– Målet er forenklinger for folk flest og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Samtidig vil dette være et viktig bidrag til å nå regjeringens mål om å redusere offentlig byråkrati og ressursbruk, sier finansminister Siv Jensen (Frp), som varslet dette tiltaket allerede i juni i år.

Regjeringen trekker fram at årsavgiften er den som koster mest for staten å kreve inn. Nå skal forsikringsselskapene pålegges å kreve den inn ved salg av den obligatoriske ansvarsforsikringen på bil.

– Den nye avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift, og den økonomiske belastningen for den enkelte bileier forutsettes å bli den samme som i dag, opplyser regjeringen.

Det nye er at bileierne med den nye ordningen bare vil betale for den tiden bilen er i bruk.

Høringsfristen er satt til 18. mars neste år. (©NTB)