Disse har englevakt

      http://www.sol.no/klipps/video/kunne_det_vaert_naermere