Annonse

Salget av kylling stuper i Norge

Bakteriefunn påvirker norske matvaner.

Bergen (NTB): Funn av antibiotikaresistente bakterier i kyllingkjøttet påvirker norske matvaner. Hos ICA Norge falt omsetningen av kylling med 20 prosent i verdi i fjerde kvartal.

De siste tre månedene er det produsert 1,6 millioner færre kyllinger enn i samme periode i 2013, skriver Bergens Tidende.

– En nedgang på 20 prosent er mye. Noe skyldes at vi har skiftet leverandør og fått lavere priser, men det er klart at det også har sammenheng med at en del kunder er blitt mer skeptiske til kyllingkjøtt, sier senior kommunikasjonsrådgiver Lise Mette Kjellberg i ICA Norge.

I Statens landbruksforvaltning viser tallene også at etterspørselen etter kyllingprodukter er på vei ned. I fjorårets tre siste måneder ble det klekket 1,6 millioner færre kyllinger enn i samme periode i 2013. Størst er nedgangen i november med 12 prosent, tilsvarende 665.000 kyllinger.

En slaktekylling lever gjennomsnittlig i 30 døgn og produksjonen baseres på bestillinger. Dermed gjenspeiler klekketallene etterspørselen i markedet etter hvert som dagligvarene ser at en del kunder velger bort kyllingproduktene.

Veterinærinstituttet anslår at det er antibiotikaresistente bakterier i omtrent halvparten av norsk slaktekylling. På kyllingfilet viste de siste undersøkelsene at det var resistente bakterier i sju av ti tilfeller Mattilsynet og Folkehelseinstituttet mener likevel det ikke er farlig for norske forbrukere å spise kylling.

– Risikoen for å bli smittet av resistente bakterier gjennom maten er liten så lenge du følger de anbefalte rådene om hygiene og matlaging, skriver Mattilsynet i en artikkel på sine nettsider.