Mattilsynet: Mange feilaktige påstander på dagligvarer

Sjekk resultatene av undersøkelsen.

Mattilsynet avdekket feilaktige ernærings- og helsepåstander i halvparten av dagligvareproduktene som ble undersøkt under et nasjonalt tilsynsprosjekt.

I over halvparten av brødvarene, samt ni av tretten produkter som er kategorisert som snacks, nøtter eller godteri, ble det avdekket brudd på én eller flere av bestemmelsene som ble vurdert.

Totalt ble det avdekket feilaktige påstander i 133 av 263 undersøkte produkter.

– Resultatene tyder på til dels manglende kompetanse om regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander. Virksomhetene bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at de har et system som sørger for at bruken av ernærings- og helsepåstander om sine produkter er i samsvar med regelverket, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

84 av de 130 produsentene eller importørene som ble undersøket i tilsynet, ble tatt for feil merking – enten på selve produktet eller i markedsføringen. Dette førte igjen til 140 varsel om vedtak, men ingen av vedtakene førte til omsetningsforbud for produktene som var en del av tilsynet.

En ernæringspåstand kan være at produktet er merket «sukkerfri», mens en helsepåstand kan være «kalsium bidrar til å opprettholde normale knokler».

Undersøkelsen ble gjort i 2014. (©NTB)