Nettkurs

KJØPSVILKÅR KURS

KJØPSVILKÅR KURS

INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Kjøp av kurs.
 2. Priser
 3. Endring av produkter, tjenester og vilkår.
 4. Angrerett og retur.
 5. Reklamasjon
 6. Immaterielle rettigheter
 7. Personvern
 8. Kundeservice og kontaktinformasjon
 9. Oppsigelse av abonnement
 10. Ansvar
 11. Brudd på vilkårene
 12. Lovvalg og verneting

SOL KURS ("Tjenesten") er en digital tjeneste levert av Scandinavia Online AS ("SOL") som er et konsernselskap i Aller Media AS.

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av digitale Tjenesten på SOL ("Vilkårene"). Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt 7 under. Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye for du tar tjenesten i bruk.

1. Kjøp av kurs

Når du kjøper kurs på SOL får du tilgang til tjenesten for den lengden som er definert pr kurs, normalt 4 måneder. Tilgangen er personlig, med mindre du kjøper kurset som gave til en annen.

Tilgangen løper ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes ikke automatisk med mindre dette er spesielt definert.

For å få tilgang til kjøpte kurs må du opprette aID bruker. Har du aID bruker fra før kan du anvende samme påloggingsdata. Se mer informasjon her for gjeldende vilkår og bruk. Du er selv ansvarlig for å til enhver tid sikre at informasjonen som fremgår av din aID brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte din kontoinformasjon.

Kurset kan inkludere daglige nyhetsbrev på e-post, med oppdatert stoff fra SOL. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet i linken nederst i e-posten.

2. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Tjenesten er ikke fritatt for mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

SOL forbeholder seg retten til å endre prisene på produktet. Ved tilfeller av løpende abonnement på kurs kan prisen når som helst endres med 14 dagers varsel. De nye prisene kunngjøres i produktet, på våre nettsider og vil også bli meddelt per e-post på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID bruker (se punkt 1). Du kan når som helst si opp abonnementet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

3. Endring av produkter, tjenester og vilkår

SOL forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene og tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys, når som helst. Vi vil gi deg informasjon på e-postpostadressen du har oppgitt ved registrering av aID bruker (se punkt 1), hvis endringene gjelder for dine produkter og tjenester.

SOL forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene. Dersom vilkårene endres vesentlig eller endres til din ulempe vil vi varsle deg om dette senest 14 dager før vilkårene trer i kraft og sende deg oppdaterte brukervilkår på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID bruker (se punkt 1). De til enhver tid gjeldende Vilkårene er de som er publisert her.

Dersom endringer gjøres til ulempe for deg, kan du si opp eventuelle abonnementet på kursene det måtte gjelde for senest 48 timer før endringen trer i kraft. Du vil da få refundert betalingen for den resterende delen av abonnementet.

4. Angrerett og retur

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt eller digital tjeneste ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

Link til angrerettskjema finner du her.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

5. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved kurset må gjøres til Kundeservice snarest mulig. Man kan også kontakte via epost på [email protected]

Ved tvister og uenigheter mellom SOL og deg kan du klage til Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/).

6. Immaterielle rettigheter

SOL eller parter SOL har en avtale med innehar alle immaterielle rettigheter til kursene og innholdet på SOL.

Ved å kjøpe til kurs og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Aller Media AS' eller SOLs sider. Varemerker, logoer og andre lignende tegn eller symboler som vises på Aller Media AS' eller SOLS sider, eller som en del av tjenesten, tilhører Aller Media AS og SOL.

7. Personvern

Når du kjøper kurs fra SOL eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere den tjenesten du har kjøpt, og får å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det etter gjeldende personvernregler. Se personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan SOL, og Aller Media AS og Aller Media AS' konsernselskaper behandler dine personopplysninger.

8. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du bruker vårt hjelpesenter - her finner du nyttige artikler om problemløsning, chat og øvrig kontaktinformasjon.

Scandinavia Online AS

Organisasjonsnummer: 988 875 740

Postadresse: Postboks 1169 Sentrum 0107 Oslo

Besøksadresse: Karvesvingen 1, 0579 OSLO

Telefonnummer: 21 30 10 00

9. Oppsigelse kurs

De aller fleste kursene selges som enkelttjenester hvor det ikke er løpende abonnement hvor hvor det er behov for å si opp.

Dersom det er et abonnement på kurs kan det sies opp når som helst, men senest 48 timer før avtaleperioden utløper og abonnementet automatisk fornyes. Oppsigelsen gjøres gjennom å kontakte kundeservice her.

10. Ansvar

SOL tilstreber å til enhver tid levere kurs på en profesjonell måte. Imidlertid må SOL av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av kursene. I disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. SOL forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten og har ikke ansvar for eventuelt tap som skulle oppstå som følge av dette. Ved langvarig utilgjengelighet kan du kreve forholdsmessig refusjon av betalingen.

SOL gir ingen garanti for at informasjon gitt av SOL eller av tredjeparter i kursene til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

Kursene kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. SOL fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

SOL er ikke ansvarlig for noen eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten. Dette omfatter blant annet eventuelle følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til SOL.

11. Brudd på Vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder SOL seg retten til å terminere din tilgang og eventuelle abonnement med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil SOL sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID bruker (se punkt 1). I slike tilfeller kan SOL også nekte deg å opprette nytt abonnement. Slike avgjørelser er endelige.

12. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Kursene er en tjeneste levert av SOL som er et konsernselskap i Aller Media AS.

Disse vilkårene regulerer ditt kjøp og bruk av kurs på SOL.