Annonse

Studie: Jenter mer selvstendige enn gutter

I ung alder.
Små jenter er mer selvstendige enn gutter på samme alder, viser en undersøkelse.


Studien som Stavangerprosjektet står bak, viser at to og et halvt år gamle jenter er dyktigere til både å spise og kle på seg, de deltar mer i barnehagenes samlingsstunder, og klart flere jenter enn gutter på denne alderen har sluttet med bleier, skriver Aftenposten.


– Forskjellene kan skyldes både biologiske forutsetninger og at det stilles andre krav og forventninger til jenter enn til gutter. Tidligere studier har vist at jenters oppførsel og vaner ofte samsvarer med læreres og barnehagelæreres foretrukne idealer. Jenter karakteriseres oftere som ansvarlige, samarbeidsvillige, veloppdragne, nøyaktige og hardtarbeidende, sier en av forskerne bak studien, Elsa Kaltvedt, til Forskning.