Slik ødelegger barn det romantiske forholdet ditt

Endrer den generelle lykkefølelsen. Og ikke til det bedre.

Det å få og oppdra barn kan være den mest givende oppgaven man kan ha. Men overgangen til å bli foreldre skaper store endringer i parforholdet og for den generelle lykkefølelsen. Og ikke til det bedre, skriver Matthew D. Johnson, professor i psykologi ved Binghamton University i New York, i The Washington Post.

Johnson undersøkte tiår med studier på de psykologiske effektene av å få barn, da han skrev boken «Great Myths of Intimate Relationships: Dating, Sex and Marriage».

Mindre tilfredse med forholdet


Et gift pars tilfredshet med å være gift vil i gjennomsnitt synke i løpet av det første året, ifølge Johnson. Hvis nedgangen er spesielt bratt kan det føre til skilsmisse, og dette er før du tar i betraktning hva som skjer når man får barn.

Over 30 år med forskning på dette viser at parforholdet lider etter at barnet er kommet til verden. Når forskerne sammenlignet par med og uten barn, fant de ut at hos par med barn sank tilfredsheten med forholdet nesten dobbelt så mye som hos par som ikke hadde barn.

Ifølge videnskab.dk er det kvinnene som opplever størst reduksjon i hvor tilfredse de er i parforholdet. Årsaken til at kvinner er mindre tilfredse enn mennene, kan være at gamle kjønnsrollemønstre fremdeles henger noe igjen i USA sammenlignet med i Skandinavia.

Men: Samtidig som tilfredsheten med ekteskapet synker, synker også sjansen for å skilles. Å få barn ser dermed ikke ut til å føre til flere skilsmisser.

Større problem de senere årene


Norske foreldre opplever også en knekk i parforholdet, ifølge en undersøkelse gjort av psykolog og familieterapeaut Øystein Mortensen, skriver forskning.no. Det er mye som tyder på at kommende foreldre ikke klarer å forberede seg på hvordan det faktisk vil bli å ha en baby. Jo høyere forventningene er, jo større problemer vil babyen skape for forholdet.

Forskerne har lenge visst at babyer sliter på parforhold. Men nyere studier tyder på at problemet har økt i de senere årene.

Mortensen tror mange par får et «sjokk» når de får sitt første barn, som kan henge sammen med at de frem til fødselen har hatt stor grad av frihet til å gjøre akkurat det de vil. Nå får man barn senere enn før, og man har derfor også hatt mer tid til selvrealisering. Å få barn øker også grunnene til å krangle, uttaler Mortensen.

Disse parene klarer seg best


Men det er ingen grunn til å svartmale helt. Parene som klarer seg best når de får barn holder seg ofte unna de negative og destruktive kranglene. Ett av tre par opplever ikke at forholdet blir dårligere av å bli foreldre, og noen opplever også at de kommer nærmere hverandre, skriver forskning.no.