Forvirrer denne videoen deg? Bra! Det skal du være glad for

Bare vent til slutten.

Videoen over kan først se ut som enhver kavalkade over nyhetsåret som har vært, og serverer ikoniske øyeblikk som perler på en snor. Etter en stund vil du likevel legge merke til at det er noe som ikke helt stemmer. Så kommer slutten og setter en støkk i deg.
Zeitgeist 2014, som snutten heter, er lagd av Alzheimer Nederland og ønsker å skape bevissthet rundt Alzheimers sykdom og hvor knusende hardt den kan ramme. Ved å bryte ned nerveceller i hjernen kan sykdommen gi voldsomt hukommelsestap, drastiske personlighetsendringer og svekket motorikk. Her i Norge er Nasjonalforeningen for folkehelsen den største ressurser for å lære mer om Alzheimers og andre former for demens.