Forskning: Flått er farligere enn man hittil har trodd

Skogflått sprer trolig sykdommer som ennå er ukjente, og pasienter risikerer derfor å aldri få riktig diagnose, viser ny forskning.
Det er franske forskere som har undersøkt hvor ofte sykdomsfremkallende mikroorganismer kan være til stede i flåttarten Ixodes ricnus, kjent som skogflått i Norge.


Nesten 45 prosent av flåtten som ble undersøkt bar på to eller flere mikroorganismer som kan fremkalle sykdom hos mennesker.


Skogflåtten, som man vanligvis finner i kystområdene opp til Helgeland, er den vanligste typen flått vi har i Norge.Influensalignende


– I Sverige og Norge kan skogflåtten mest sannsynlig være bærer av over 20 arter virus, bakterier og encellede organismer som utgjør en fare for mennesker. Spesielt for personer med nedsatt immunforsvar, sier Thomas Jaenson, professor i medisinsk entomologi.


Han understreker at mange av sykdommene kan ha langvarige influensalignende symptomer.Farlig


– Denne forskningen viser at man ikke bør ta så lett på flåttbitt, og at man må forstå at det kan være farlig, sier Jaenson som advarer mot farlige sykdomskombinasjoner.


En borreliainfeksjon blir for eksempel verre om pasienten også blir smittet av anaplasma, en bakterie som påvirker immunforsvaret.


Hvert år oppdages det flere nye sykdommer som overføres med flått over hele verden. Den vanligste sykdommen som overføres med skogflått i Norge er Lyme borreliose som skyldes bakterier i slekten borrelia.


Forskningsresultatene blir publisert i den kommende utgaven av tidsskriftet Läkartidningen. (©NTB)