Forskere trenger din hjelp: plukk jervskit!

Men vet du hvorfor?

Forskere trenger hjelp fra turgåere for å holde oversikt over jervens ve og vel.

Statens naturoppsyn samler nemlig inn jervskit for å ta DNA-prøver. De ber vanlige turgåere bidra i det viktige overvåkingsarbeidet.

– Hvis du kommer over ekskrementer fra jerv på din ferdsel i naturen, så håper vi at du plukker den opp, legger den i en plastpose og leverer den inn til Statens naturoppsyn i ditt område. De overleverer prøvene til Rovdata, og vi analyserer dem for DNA, sier Morten Kjørstad, som er leder i Rovdata.

Innsamlingsperioden er fra 1. januar til 1. juni hvert år. Analysene av jervebæsjen gir forskerne viktig informasjon om jerven og bestanden i Skandinavia.

Pass på at du ikke berører skiten direkte, men bruk en plastpose når du plukker den opp. Ta plastposen rundt hånden, plukk opp skiten, vreng posen rundt prøven og knyt igjen. Frys ned prøven så snart som mulig og lever den videre til en rovviltkontakt, instruerer Rovdata. (©NTB)