Forskere: Drikk mer helmelk

Det kan forebygge overvekt og diabetes.Verdens helsedag er i år viet til kampen mot diabetes. Med slagordet "Beat Diabetes" ønsker Verdens helseorganisasjon (WHO) å rette søkelyset på sykdommen som har eksplodert i Norge de siste årene, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen viser til tall fra Helsedirektoratet og HUNT-undersøkelsen som forteller at rundt 350.000 nordmenn har diabetes type 2, men at bare 200.000 har diagnosen. Om man tar med de som står i fare for å utvikle sykdommen er tallet så høyt som 700.000.

Diabetes type 2 har blitt mer vanlig blant folk i 30-årene, 20-årene og helt ned i tenårene. Dette har sammenheng med økningen i overvekt og fedme i befolkningen, og derfor betegnes det ofte som en "livsstilssykdom", skriver Helsebiblioteket.no.

Anbefalinger om å drikke lett-melk kan være feil


Nå har en ny studie innenfor feltet fått mange til å sperre opp øynene. Time Magazine skriver at tidligere anbefalinger om å drikke lettmelk, fordi det inneholder færre kalorier og derfor reduserer faren for diabetes, kan være feil.

De viser til en forskningsartikkel publisert hos Circulation, nettjournalen til "American Heart Association", som omtaler en studie der blodprøvene til 3333 voksne mennesker, samlet inn over en periode på omtrent 15 år, ble analysert.

Et av funnene var at blant dem med høye verdier av bi-stoffer man finner i melkeprodukter med høyt fettinnhold var risikoen for å utvikle diabetes redusert med 46 prosent.

– Jeg mener at våre funn, sammen med funn fra lignende studier, fordrer en forandring i hvordan vi kun anbefaler å konsumere melkeprodukter med lavt fettinnhold, sier mannen bak studien, kardiolog og epidemiolog Dr. Dariush Mozaffarian.

Helmelk kan redusere risikoen for overvekt


Noen forskere går så langt som å hevde at man burde velge helmelk til fordel for andre, lettere melkeprodukter.

– Med utgangspunkt i min egen forskning og andres, tror jeg at melkeprodukter med høyt fettinnhold i mindre grad bidrar til overvekt enn lett-produktene, sier den svenske legen og forskeren Sara Holmberg til Time Magazine.

Forskningen hun henviser til er en studie der de tok for seg matinntaket til mer 1500 middelaldrende og eldre mennesker. Overvektsraten var lavere hos de som ofte spiste melkeprodukter med høyt fettinnhold, som helmelk og fløte, enn hos de som unngikk disse produktene.

I en annen studie, publisert i American Journal of Nutrition, så de på virkningen av melkeprodukter hos 18438 kvinner, og fant ut at risikoen for overvekt var 8 prosent lavere hos de som konsumerte melkeprodukter med høyt fettinnhold.

Legg til sol_no på SnapChat