Forskere: Derfor bør folk over 40 år kun jobbe tre dager i uken

Gir bedre resultater.

En fersk studie fra Universitetet i Melbourne, Australia har kommet frem til at mennesker over 40 år yter mest og oppnår best resultater hvis de kun jobber tre dager i uken. Det tilsvarer en 25 timers arbeidsuke, ikke 37,5 timer som er vanlig i Norge.

Ifølge The Independent begrunner forskerne resultatet sitt med at færre arbeidstimer vil skjerpe hjernens kognitive funksjon. Med andre ord vil vår evne til å tenke, løse problemer og oppfatte ting styrkes.

Strekker arbeidsuken seg lenger, kan jobben ha motsatt effekt på hjernen.

- Arbeid kan stimulere hjerneaktiviteten. Samtidig kan for mange arbeidstimer forårsake stress og tretthet. Det kan på sikt svekke de kognitive funksjonene, sier Professor Colin McKenzie til The Times.

Studien tok utgangspunkt i kognitive tester 3.000 menn og 3.500 kvinner utførte mens de jobbet.

Forskerne fant at arbeidet kunne være belastende for hjernen til de som jobbet mer enn 25 timer i uken. De som jobber mer enn 55 timer i uken, skåret dårligere på de kognitive testene enn de som var pensjonerte eller arbeidsløse.

Hva mener du?