- Dobbelt så mange burde få allergi-vaksine

Det mener allergi-ekspert.

Dobbelt så mange bjørkeallergikere burde få tilbud om vaksinasjon, mener allergiekspert Torgeir Storaas.

– Vaksine er den eneste behandlingsformen som behandler selve allergien og ikke bare symptomene, sier Storaas, som er seksjonsleder ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, til Bergens Tidende.

Stadig flere har de siste årene fått tilbud om allergivaksinasjon, men Norge henger etter land som Sverige og Danmark. Storaas mener dobbelt så mange burde fått tilbud om vaksinasjon. Han mener for få får tilbud om dette fordi enkeltleger vurderer pasientene forskjellig.

– Ansvaret for utredning og behandling av allergiske sykdommer har vært spredt på forskjellige spesialiteter. Behandling med allergivaksinasjon har derfor vært avhengig av enkeltleger. Men det skjer mye nå som gir økt fokus på allergi. Taksten for vaksinasjon er økt, det er satt i gang etterutdanning på feltet, og regjeringen har pålagt helseregionene å opprette regionale sentre, sier Storaas.

Han mener at de som har god hjelp av nesespray og tabletter, ikke trenger vaksine. Men folk som tvinges til å sitte innendørs selv når de tar medisiner, bør få vaksinasjonstilbud, mener han.

Gressallergikere kan i dag vaksineres med tabletter. Bjørkeallergikere må foreløpig ta til takke med en rekke nålestikk over en treårsperiode før de blir ferdig vaksinert, men det skal nå være tablettvaksiner under utvikling mot bjørkepollenallergi og husmidd. (©NTB)