Dette skjer med kroppen om du bruker for mye smertestillende

Nordmenn kjøper mer Paracet enn tidligere.Tall fra Folkehelseinstituttet forteller at det i fjor ble solgt 9,1 millioner pakker med resptfri paracetamol.

Det totale salget, både med og uten resept, økte med fire prosent i 2015, skriver P4.no.

- Prinsipielt så har vi ikke noe i mot at salget utenom apotek øker, men vi mener at økt tilgjengelighet kan ha sammenheng med økt skader ved bruk, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Per Kristian Faksvåg til radiokanalen.

SOL har sett på farene ved bruken av paracetamol Norge:


 


 1. Overforbruk blant unge


  På vegne av Apotekerforeningen gjorde Norstat en undersøkelse i fjor sommer om paracetamolbruk, skriver VG.

  Her kom det fram at én av tre jenter i alderen 15 til 24 år hadde tatt paracetamol i løpet av den siste uken. 37 prosent av jentene og 16 prosent av guttene sa at de vanligvis hadde lett tilgang til paracetamol når de ikke var hjemme.

  Den uavhengig organisasjonen Relis, som jobber med legemiddelbruk, forteller at enn en fjerdedel av norske 15-16-åringer tar smertestillende daglig til ukentlig, skriver avisen.


 2. Kan føre til alvorlige leverskader


  Om du får i deg for store doser paracetamol, eller hvis du bruker mye paracetamol over lengre tid kan føre til akutt leverbetennelse, skriver nettstedet Paracetamol.se.

  – I Sverige har man sett en økning i paracetamolforgiftninger på 40 prosent siden 2009, mens man i Norge har vi ikke denne kunnskapen, fordi vi ikke har tall på antallet faktiske forgiftninger, sier fagdirektør Per Kristian Faksvåg i Apotekforeningen til Apotek.no.

  Symptomene på paracetamolforgiftning er:

  • Gulaktig hud

  • Gultone på øyehviten

  • Mørk gul urin

  • Hvit eller gråaktig avføring
 3. Paracetamolforgiftning kan i ytterste konsekvens være dødelig


  Erik Andrew, tidligere avedelingsdirektør ved Giftinformasjonen ved Helsedirektoratet, publiserte i 2012 en artikkel på Norsk Farmaceutisk Tidsskrift som tok for seg en studie av dødelighet og sykelighet av paracetamolforgiftninger i Norge.

  De kom frem til at de offisielle registerdataene som angav i gjennomsnitt fem paracetamoldødsfall per år var riktige, og at omtrent 1000 pasienter årlig ble lagt inn på norske sykehus for paracetamoloverdoser.

  Få studier med forskjellig design og utvalg gjorde sammenlikninger usikre, dermed kunne de kun gjøre grovestimeringer.


 4. Paracetamol under graviditet kan ha uheldige effekter på barnets utvikling


  En studie i samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Hospital for Sick Children i Toronto, Canada undersøkte effekten av paracetamol i svangerskapet på psykomotorisk utvikling, adferd og temperament ved 3 års-alderen, skriver Aftenposten.

  Studien viste dårligere grovmototikk, dårligere evne til kommunikasjon og mer adferdsproblemer hos de barna som hadde vært eksponert for paracetamol i mer enn 28 dager av svangerskapet.

  Ved bruk av paracetamol i mindre enn 28 dager var tendensen den samme, men svakere.


Legg til sol_no på SnapChat