Derfor bør du banne oftere

Det finnes faktisk flere fordeler.

Noen opplever banning som stygt og som et tegn på manglende folkeskikk og dårlig ordforråd, mens andre ser på det som en naturlig del av den hverdagslige språkkulturen.

Banning er ikke noe nytt og i Norge har man for eksempel funnet runepinner med banning og tabuord, ifølge NRK.

Men det viser seg at banning ikke nødvendigvis bare er fælt. Det finnes faktisk flere fordeler ved å benytte seg av «fy!»-ord i noen sammenhenger:

Det kan redusere smerteopplevelser


I 2011 kom forskere frem til at det er en sammenheng mellom stygt ordbruk og økt toleranse for smerte, skriver Times.com.

Forskere ved Keele-universitetet i Storbritannia fikk studenter til å putte hendene i bøtter med iskaldt vann og samtidig repetere banneord. Senere gjorde de akkurat det samme uten de stygge ordene.

Testen viste at de som bannet klarte å holde hendene i isvannet over lengre tid enn de som ikke bannet. 

De som banner har bedre verbale evner


Det viser seg faktisk at de som lirer av seg noen saftige gloser i ny og ne ofte har bedre verbale evner enn andre. Det skriver de amerikanske psykologene Kristin Jay og Timothy Jay i tidsskriften Language Sciences.

Psykologene fikk en gruppe studenter til å skrive ned så mange banneord som overhodet mulig på ett minutt. Deretter fikk studentene i oppgave å rable ned andre ord - som for eksempel dyrearter - på like lang tid.

Resultatet var slående: Forsøkspersonene som kom på flest banneord gjorde også det best i den andre testen, skriver Independent denne uken.

Det kan gi en følelse av kontroll


Psychologytoday skriver at bruken av tabubelagte ord kan gi oss en større følelse av makt og kontroll over en vanskelig situasjon.

Ved å banne viser vi, kanskje mest for oss selv, at vi ikke er passive ofre, men faktisk har evne til å reagere og kjempe tilbake. Dette kan gi oss økt selvtillit, viser forskningen

Det kan være med på forhindre vold


I noen vanskelige situasjoner kan det å banne gjøre at vi unngår å bruke vold, skriver Psychologytoday. I stedet for å slå noen, eller verre, kan vi kanalisere sinnet ved å banne i stedet.

Men husk: Banning kan også føre til skadelige konsekvenser, men trolig ikke i like stor grad som vold.

Det kan være relasjonsbyggende


Bannskap brukes på forksjellig måte på forskjellige steder. Det å knekke hvilken sosial kode som er gjeldene på en arbeidsplass kan hjelpe deg å passe inn sammen med dine kolleger, skriver Men's Health, og siterer en rapport fra "Leadership & Organization Development Journal".

Andre sammenhenger der bannskap brukes for å knytte bånd er på fritiden sammen med venner eller andre sosiale grupper. Psychology Today skriver at å bruke bannskap (på riktig måte) er med på å vise tilhørighet, selvironi og at man passer inn.

Det kan bidra til at du virker troverdig


Det finnes studier som viser at det å banne i noen sammnhenger er positivt for det budskapet man ønsker å få frem. Dersom man banner, og særlig hvis det er uventet og "positivt", er det større sjanse for at mottageren lar seg overbevise, skriver BBC.

Dette gjelder også, kanskje overraskende, politikere, ifølge en annen studie fra 2014. En av grunnene er at banning bidrar til at avsender fremstår mindre formell, noe som fører til at mottager har et bedre inntrykk av avsender.

Legg til sol_no på SnapChat