6 beskjeder til alle som bruker offentlige toaletter

Om alle bare var enige om dette.

1. Vi vet ikke hvordan det er mulig, men noen presterer å grise ned et toalett fullstendig. Slutt med det! (Du har sikkert sett det, vi orker ikke å illustrere med bilder.)

Kunne ikke laste instagram

2. Det er lov å bruke børsten - selv om du ikke er hjemme.

 

3. Papir som er brukt på toalettet, skal i do. Papir man tørker hendene med etter å ha vasket seg, skal i søpla. Ikke på gulvet.

Kunne ikke laste instagram

4. Hvis et toalett eller et pissoar åpenbart er tett, ikke bruk det ...

 

5. Vask hendene! Offentlige toaletter kan være fulle av bakterier, og undersøkelser viser at mange ikke vasker hendene etter dobesøk.

 

6. Og på offentlige herretoaletter kan det være fristende å innføre følgende regel:

Kunne ikke laste instagram