4 grunner til at kvinner bør sove ekstra lenge denne helgen

Kvinner trenger mer søvn enn menn. Bare se her!

1. Kvinners søvn påvirkes mer av turnusarbeid


Kvinner påvirkes mer av å jobbe skiftarbeid - spesielt på nattestid - enn det menn gjør.

Det kommer frem i en fersk studie fra Cambridge University, Hull University, Surrey Sleep Research Centre og Dukes University i Singapore, skriver Side2, som siterer britiske Metro.

Forskerne samlet 34 menn og kvinner som alle endret søvnmønsteret sitt over en periode. Forskerne så at kvinnene fikk dårligere hukommelse og ble mindre fokuserte en mennene da de fikk for lite søvn.

Ekspertene mener dette kan forklares med at kvinner i større grad kombinerer nattevakter med jobb og familieliv.

- Forskjellen kan delvis forklares med sosiale faktorer som ansvar for familie og barn, der kvinner jobber lange dager og sover mindre på fridagene sine enn det menn gjør, skriver forskerne, ifølge Side2.

2. Kvinner sover generelt lenger enn menn


På nettsiden Jawbone kommer det fram at kvinner i gjennomsnittet sover cirka 20 minutter mer enn menn hver natt.

Ifølge Jawbone tilsvarer dette cirka fem dager med søvn hvert år.

3. Kvinner trenger mer søvn på grunn av høyere hjerneaktivitet


Forskere ved Duke University i Nord-Carolina hevder at kvinner faktisk trenger mer søvn enn menn fordi de gjør flere ting på en gang, ifølge Daily Mail.

– Jo mer du bruker hjernen din i løpet av dagen, jo mer har du bruk for restituering og søvn, sier Jim Horne til Science World Report og legger til:

– I løpet av søvnen vil cortex, som har ansvaret for hjerneaktiviteten for blant annet tanker, hukommelse, språk, frakoble seg fra sansene og begynner å gjenoppbygge seg selv.

4. Kvinner kan bli lettere deprimert av for lite søvn


Ved Duke University har de også funnet ut at for lite søvn også ha en større negativ effekt på kvinner, enn for menn.

Studien forteller at kvinner lettere kan bli sinte, direkte syke og deprimerte om de ikke får nok søvn – noe som ikke skal være et problem for mannfolka.

Legg til sol_no på SnapChat