Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Annonsørinnhold
Oppdatert: 26.26.2018
vikig å tenke på ved søknad av forbrukslån

Viktig å tenke på før du søker om forbrukslån

Her er en gjennomgang av viktige ting å huske på når du skal søke om forbrukslån. Sett deg inn i dem, så vil du være på god vei til å finne et gunstig lån til dine behov.

Dersom du ønsker en enkel finansieringsløsning til noe du har drømt om lenge har du helt sikkert tatt en titt på muligheten for forbrukslån. Dette er i visse situasjoner gunstige lån dersom du trenger lån uten sikkerhet.

Allikevel er det flere ting du må tenke på før du søker om forbrukslån. Dette er for å gjøre nedbetalingssituasjonen din så gunstig som mulig, slik at du kan betjene forbrukslånet helt uproblematisk.

Hvorfor er forbrukslån så kostbare?

Først og fremst er det ikke til å stikke under en stol at forbrukslån er dyre lån. Dersom man sammenligner med lån med sikkerhet, som boliglån, ligger effektiv rente skyhøyt. Dette bør du også være obs på før du søker.

Grunnen til at forbrukslån er såpass kostbare er nettopp at de er lån uten sikkerhet. Altså tar ikke banken pant i boligen din eller andre eiendeler når lånet innvilges. Da blir også privatøkonomien din den eneste sikringen långiver har for å vurdere søknaden.

Husk på at effektiv rente på et lån alltid er et uttrykk for hvor stor risiko långiver tar ved å innvilge lånet. På et boliglån har banken godt med sikring i boligens verdi, og kan dermed tilby en lav effektiv rente på et langsiktig lån.

Men når det er snakk om forbrukslån er situasjonen ganske annerledes. Banken har ikke noen annen bærebjelke for lånet enn din private betalingsevne og da blir også renten stående høyere. Risikoen er simpelthen større på forbrukslån enn på lån med sikkerhet.

Effektiv rente på forbrukslånet

Så var det faktorene du bør være obs på før du søker om forbrukslån. Nå har vi vært inne på det et par ganger allerede, men effektiv rente er kanskje den viktigste tingen å se på når du skal søke. Denne vil ha mye å si for totalkostnaden på forbrukslånet ditt.

Det er helt vanlig at effektiv rente ligger på mellom 15% og 20% på lån uten sikkerhet. Jo større beløp du låner, jo viktigere vil det være å skaffe en gunstig effektiv rentesats. Tommelfingerregelen her er også at et lavere lånebeløp medfører en høyere rente og visa versa.

Det er videre viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom nominell og effektiv rente når du skal søke. Det er nemlig vanlig praksis for tilbyderne av forbrukslån å reklamere med nominell rente.

Når det kommer til å takke ja til lånet vil du imidlertid bli sittende med det som heter effektiv rente. I denne satsen er det lagt til ting som etableringsgebyr, termingebyr og rentes rente. Det betyr også at effektiv rente alltid ligger noe høyere enn den nominelle.

Nedbetalingstid og struktur på forbrukslånet

Nedbetalingstiden du får tilbud om på forbrukslånet er den andre faktoren som vil ha størst innvirkning på totalkostnaden av lånet ditt. Derfor er det også viktig at du setter deg inn i akkurat hvordan denne sammenhengen fungerer.

Forbrukslån fungerer som et annuitetslån, akkurat som lån med sikkerhet. I annuitetslån beregnes renten av resterende gjeldsbeløp ved hver termin, altså hver måned. Det betyr også at du må betale flere renter med en lengre nedbetalingsperiode.

Da kalkulerer långiver rente flere ganger, og rentekostnaden totalt sett blir høyere. Dette er en god grunn til å velge så kort nedbetalingstid som mulig på forbrukslånet ditt. Dersom du klarer å redusere denne tidsperioden vil det gagne privatøkonomien din på lang sikt.

Videre er det også viktig å huske på hvilken struktur du velger på forbrukslånet. Man kan velge mellom fastsatt og fleksibel nedbetalingstid i dag. Førstnevnte gir deg en bestemt tidsperiode (som oftest på mellom 3 og 15 år) som lånet skal være nedbetalt innen.

Med en fleksibel nedbetalingsperiode har du kontroll over lånet ditt selv. Da kan du velge hvor mye du ønsker å betale i avdrag fra måned til måned. Du bør ha et godt grep om privatøkonomien din for å velge denne nedbetalingsstrukturen.

Kredittscore og din forbrukslånsøknad

Helt til sist bør du være oppmerksom på hvilken innvirkning din kredittscore kommer til å ha på vilkårene du får tilbud om. Når privatøkonomien din er eneste sikring for lånet sier det seg selv at kreditthistorikk har mye å si for banken.

Derfor uthenter også långiver kredittopplysningene dine når du søker om forbrukslån. Her ser de blant annet på det som kalles for kredittscore. Dette er en poengsum som sier noe om sannsynligheten for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene.

Med en lavere kredittscore er sannsynligheten for en betalingsanmerkning vurdert som høyere og visa versa. Altså vil denne poengsummen være helt avgjørende for lånetilbudet du mottar fra banken.

Følgende faktorer har en innvirkning på kredittscoren din:

  • aktive inkassosaker eller registrerte betalingsanmerkninger
  • inntektsnivået ditt
  • hyppig adresseendring
  • alderen din
  • om du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende
  • om inntekten din har gått ned de seneste årene

Husk på at du ikke vil få innvilget søknaden din om forbrukslån dersom du har en registrert betalingsanmerkning eller aktiv inkassosak i kredittopplysningene dine.

Kartlegg den økonomiske kapasiteten din før du søker om forbrukslån

Før du søker om forbrukslån er det videre viktig at du selv gjør en vurdering av betjeningsevnen din. Husk på at långiver er interessert i å innvilge lånet til deg – det er tross alt det de tjener penger på.

Men for at du ikke skal ende opp i en ugunstig eller uhåndterbar gjeldssituasjon bør du ta en grundig titt på den økonomiske situasjonen din. Se over faste inntekter og utgifter, samt gjennomsnittlig månedsforbruk.

Når du har trukket utgiftene fra inntektene sitter du igjen med det månedsbeløpet du potensielt kan bruke på gjeldsnedbetaling. Allikevel er det viktig å planlegge for godt med slingringsmonn i privatøkonomien dersom noe uventet skulle oppstå.

Derfor er det lurt å ikke legge opp til å bruke mer enn rundt 60% av det du har til overs i måneden til betjening av et forbrukslån. Da kan du føle deg trygg på at du ikke vil få problemer med avdragene dine i fremtiden.

Dra nytte av markedskonkurransen i søknadsprosessen

For å få best mulig vilkår på forbrukslånet ditt er det viktig at du bruker konkurransen markedet har i dag. Det finnes et stort utvalg av tilbydere av forbrukslån, og de har alle egne retningslinjer for hvordan risikovurderingen av lånsøkerne gjennomføres.

Bruk en sammenligningsside for å skaffe deg en god oversikt over lånealternativene dine. Her vil du finne all relevant informasjon om aktuelle forbrukslån samlet opp på ett sted. Vær oppmerksom på at du må søke hos långiverne for å få et reelt rentetilbud.

Dersom du husker på alle disse tingene i løpet av søknadsprosessen din vil du ha en bedre forutsetning for å skaffe et gunstig forbrukslån. Husk at nedbetalingsperiode og effektiv rente har størst innvirkning på lånets totalkostnad.

Siste artikler