Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Annonsørinnhold
Oppdatert: 1.01.2018
Refinansiering i forbrukslån kan lønne seg

Noen ganger er refinansiering i forbrukslån en god idé

Dersom du er i tvil om refinansiering i forbrukslån er noe for deg bør du lese videre. Vi går gjennom hvilke situasjoner dette kan være en god idé, samt tingene du bør huske på i forbindelse med refinansieringen.

Det er ingen tvil om at forbrukslån er kostbare lån. Uten pant i bolig, bil eller andre eiendeler blir din inntekt stående som eneste sikring for gjelden. Dette er en stor risiko for både deg og långiver, og medfører en høy effektiv rente.

Når det er sagt finnes det visse situasjoner der det faktisk vil lønne seg med refinansiering i forbrukslån. I disse tilfellene kan du få en redusert rentesats, og dermed blir det mulig for deg å bli kvitt lånet raskere. Allikevel skal du alltid være oppmerksom på kostnadene knyttet til forbrukslån.

Her går vi grundig gjennom hvordan refinansiering i forbrukslån fungerer, samt i hvilke situasjoner denne løsningen kan være gunstig. Du får også priseksempler og gode tips til hvordan du kan kvitte deg med gjelden din.

Hva er refinansiering i forbrukslån?

For de som ikke er kjent med hva en refinansiering innbefatter så begynner vi med en kort forklaring. Når du refinansierer flytter du enten lånet ditt til en ny långiver, eller får bedre vilkår på det hos eksisterende långiver. Poenget med en refinansiering vil alltid være å gjøre lånet billigere.

Det er flere måter dette kan skje på. I huslån vil en refinansiering som oftest være mulig dersom boligen har steget i verdi samtidig som at du har kvittet deg med deler av gjelden. Da senkes gjeldsgraden på huset, banken tar en lavere risiko med lånet, og du kan få en bedre rentesats.

Når det kommer til gjeld uten sikkerhet finnes det ikke noe pant på lånet. Her er det din privatøkonomi som ene og alene står som sikkerhet for gjelden. Derfor er det også denne det må skje endringer i for at du skal kunne få bedre vilkår.

Dersom du skal refinansiere forbrukslån gjøres dette generelt ved å flytte lånet fra én långiver til en annen. Da søker du helt enkelt om et nytt lån, og bruker lånebeløpet til å innfri den eksisterende gjelden din. Deretter fortsetter du å betjene lånet som normalt hos den nye långiveren din.

Med mindre ting har endret seg, enten i din privatøkonomi eller på rentemarkedet generelt, er det lite sannsynlig at du kan få betraktelig bedre vilkår ved å flytte forbrukslån fra én långiver til en annen. Men det er en del annen gjeld som kan være gunstig å flytte over i et lån uten sikkerhet.

 

Spar på kostnadene ved refinansiering i forbrukslån

 

Kostnader på et forbrukslån

La oss ta en titt på hvilke kostnader som er tilknyttet et forbrukslån. Disse er mer betraktelige i lån uten sikkerhet, fordi renten ligger så mye høyere. Rentesatsen kan som nevnt forklares med risikoen banken tar ved å innvilge lånet med inntekten din som eneste sikring.

Nominell rente på forbrukslån i dag starter så lavt som 6,99%. Det er imidlertid svært sjeldent at du som låntaker får innvilget en så lav nominell rente. To forutsetninger må være på plass for at dette skal være mulig. For det første må du ha en helt stabil privatøkonomi, også i forhold til ønsket lånebeløp. For det andre må du ta opp et stort lån.

Det er nemlig slik at utgangspunktet for beregningen av rente øker ettersom lånebeløpet minker. Dette er forklaringen på at smålån har en så enorm effektiv rente. Dersom renten ikke hadde hengt sammen med lånebeløpet ville ikke bankene ha tjent penger på de små forbrukslånene.

I tillegg til den nominelle renten må du betale termingebyr og etableringsgebyr på lånet ditt. Det er disse beløpene som utgjør forskjellen mellom nominell og effektiv rente (i tillegg til beregningen av rentes rente). Altså vil det være en liten prosentforskjell mellom de to satsene, men det er den nominelle renten som er det individuelle utgangspunktet.

Når man skal se på kostnadene ved et forbrukslån er det videre viktig å huske på hvilken innvirkning nedbetalingstiden har på totalprisen. I dag finnes det lån uten sikkerhet med både fastsatt og fleksibel nedbetalingstid. Jo lengre tid du bruker på å kvitte deg med lånet, jo dyrere blir det for deg.

Det er altså store kostnader tilknyttet lån uten sikkerhet. Så hvordan kan det finnes situasjoner der man vil spare penger på å gå over til en så kostbar lånestruktur?

Smålån og refinansiering i forbrukslån

Svaret på dette spørsmålet er at for at refinansiering skal lønne seg må du sitte med et enda mer ugunstig lån. Smålån, og spesielt flere smålån, er gode eksempler på dette. Som nevnt tidligere har disse en svært høy effektiv rente, og dersom du har en lengre nedbetalingsperiode koster smålån raskt dyre dommer.

Husk allikevel på at smålån også er forbrukslån. Dersom du eksempelvis sitter med ett smålån kan du selvfølgelig sjekke om det er andre tilbydere som kan gi deg et bedre tilbud. Av og til vil en långiver som har større lånerammer kunne gi bedre rente enn de som jobber utelukkende med smålån.

Det er imidlertid i de situasjonene der du har flere smålån på bok at refinansiering i forbrukslån blir spesielt gunstig. Da betaler du dobbelt opp med rente og gebyrer, så bare ved å kombinere gjelden i ett lån vil du spare penger.

I tillegg til dette kan du som nevnt regne med en lavere rente når du får et større lånebeløp. Så det kan være lurt å gå over til en enkelt långiver, og helst en som jobber med litt større lånerammer. Visse tilbydere av forbrukslån spesialiserer seg videre på refinansiering, og her kan du få en gunstig rentesats.

Kredittkortgjeld og refinansiering i forbrukslån

Kredittkortgjeld er et annet eksempel på gjeld som i de aller fleste tilfeller vil være billigere å betjene i et lån. Det er flere grunner til dette, men i all hovedsak handler det om at kredittkort ikke er tenkt som langsiktige lån.

Til tross for dette tilbys de med skyhøy effektiv rente på eventuelle beløp som faller utenfor den rentefrie betalingsutsettelsen. For å gjøre vondt verre har du også mulighet til å skyve gjelden foran deg nærmest i det uendelige. Så lenge du innbetaler minstebeløpet på kredittkortfakturaen stiller kreditor ingen andre krav av deg.

Hvis du sitter med kredittkortgjeld på mer enn ett kort vil det være enda smartere, og besparende, å refinansiere i forbrukslån. Da kvitter du deg med dobbelt opp av renteutgifter. I tillegg får du en låneavtale å forholde deg til, som ’tvinger’ deg til å betjene gjelden jevnt og trutt.

Det er helt vanlig at kredittkort har en effektiv rente på mellom 20% og 30%. På forbrukslån kan man på den annen side få effektiv rente på mellom 15% og 25%. Når det er snakk om så høye rentesatser vil alle monner virkelig dra.

For å refinansiere kredittkort i forbrukslån søker du helt enkelt om et lån på størrelse med den totale kredittkortgjelden din. Dersom du får det innvilget bruker du pengene til å innfri det utestående beløpet på kredittkortet.

To eksempler på besparelser ved refinansiering i forbrukslån

La oss ta en titt på to eksempler og hvor mye du faktisk kan spare ved å refinansiere i forbrukslån.

Eksempel 1: To smålån

Smålån 1

Lånebeløp: 35.000 kroner

Løpetid: 6 år

Nominell rente: 15% (18,78% i effektiv rente)

Etableringsgebyr: 0 kroner

Termingebyr: 45 kroner

Totalkostnad: 56.523 kroner

Smålån 2

Lånebeløp: 15.000

Løpetid: 5 år

Nominell rente: 23% (32% effektiv)

Etableringsgebyr: 0 kroner

Termingebyr: 45 kroner

Totalkostnad: 28.065 kroner

 

I sammenligning med mange andre smålån på markedet er begge disse eksemplene gunstige. Det er altså vanlig at smålån er mer kostbare enn tallene som fremgår av disse to låneeksemplene.

Den totale kostnaden for begge lånene er 84.588 kroner, eller 70% prosent av lånebeløpene i rente- og termingebyrutgifter. La oss da se på hva som skjer dersom du flytter disse to smålånene og heller går for refinansiering i forbrukslån.

 

Forbrukslån

Lånebeløp: 50.000 kroner

Løpetid: 5 år

Nominell rente: 14% (16,9% effektiv rente)

Etableringsgebyr: 0 kroner (lavt lånebeløp)

Termingebyr: 45 kroner

Totalkostnad: 72.504 kroner

 

I dette eksempelet ville du ha spart 12.084 kroner, og rente- og termingebyrutgifter ville ha utgjort 45% av lånebeløpet. Dette er med andre ord en reduksjon i renteutgiftene på 35%.

 

Eksempel 2: Kredittkortgjeld

Kredittkort

Utestående kredittkortgjeld: 70.000 kroner

Tiltenkt løpetid: 5 år

Effektiv rente: 25,59%

Termingebyr: 0 kroner

Totalkostnad: 118.400 kroner

 

Her utgjør renteutgiftene 69% av gjeldsbeløpet. Slik kunne lånet ha sett ut dersom du flyttet det over i et forbrukslån:

 

Forbrukslån

Lånebeløp: 70.000 kroner

Løpetid: 5 år

Nominell rente: 13% (15,39% effektiv rente)

Etableringsgebyr: 900 kroner

Termingebyr: 30 kroner

Totalkostnad: 98.593 kroner

 

Ved å refinansiere gjelden ville du her ha spart 19.807 kroner, altså en reduksjon på 29% i renteutgifter. Husk videre på at kredittkortgjeld kan man skyve foran seg, som ville ha økt kostnadene, og besparelsene ved refinansiering, ytterligere.

 

Spar penger på refinansiering i forbrukslån

 

Slik kvitter du deg med refinansieringslånet så raskt som mulig

Det finnes altså tilfeller der du kan spare forholdsvis mye penger på å gå over til et forbrukslån. Du skal allikevel ikke glemme at forbrukslån fortsatt er kostbare lån. Derfor er det lurt å kvitte seg med refinansieringslånet så raskt du kan.

For å gjøre dette er det lurt å sette opp et grundig budsjett for privatøkonomien din. Se på eventuelle områder der du kan ta litt penger til å innfri mer gjeld. Alt ekstra er bedre enn ingenting når det kommer til forbrukslån, fordi dette reduserer beregningsgrunnlaget for rentene ved hver termin.

Videre er det en god idé å skaffe seg en nedbetalingsplan. Dette er en helt enkel oversikt som viser hvor mye du skal betale inn til lånet ditt i måneden. Sørg for å ha godt med motivasjon i form av hva du kan bruke pengene til etter gjelden er borte før du setter i gang. Det er også viktig å være realistisk slik at du ikke gir opp før lånet er innfridd.

Dersom du refinansierer dyr gjeld i et gunstigere lån, og kvitter deg med det raskere, er du på god vei til å spare penger på forbrukslånet ditt. For deg som låntaker vil det alltid være bedre med kortere nedbetalingstid og lavere effektiv rente når det er snakk om lån uten sikkerhet.

Siste artikler