Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Annonsørinnhold
Oppdatert: 14.14.2018

Bruk snøballmetoden til nedbetaling av forbrukslånet

Forsking viser at folk flest nedbetaler gjelden sin helt feil, og at snøballmetoden er best for nedbetaling av forbrukslånet.
  • Vi betaler gjeld feil
  • Mest matematisk riktig
  • Snøball-metoden
  • Raskere nedbetaling av forbrukslånet
  • Er du rasjonell eller irrasjonell?

Forsking viser at folk flest taper tusenvis av kroner fordi de nedbetaler gjelden sin helt feil.

Hvis du sliter med å nedbetale din gjeld, så er du ikke alene. Norske husholdninger får stadig mer gjeld. Totalt skylder vi nå svimlende 3125 milliarder kroner.

Selv om det meste er boliglån, har nordmenn også en god del av såkalt usikret gjeld. Det er estimert at 10 prosent av husholdningene har forbrukslån, med en gjennomsnittlig gjeld på rundt 110.000 kroner, og nesten 20 prosent av oss har kredittkortgjeld.

Men hva er den mest effektive metoden til å bli kvitt denne gjelden?

Vi betaler gjeld feil

Ifølge forskning så nedbetaler folk flest lånene proporsjonalt etter størrelse, helt uavhengig av om lånene har forskjellige renter.

Hvis du for eksempel har ett forbrukslån og ett kredittkort-lån på henholdsvis 100.000 kroner og 50.000 kroner, så kommer de fleste av oss til å nedbetale mest på forbrukslånet og minst på kredittkortlånet.

Problemet med å følge denne strategien er at man ikke tar hensyn til at rentenivået på lånene kan være svært forskjellige. Et forbrukslån har for eksempel ofte et rentenivå på rundt 15 prosent, mens de fleste kredittkort har et rentenivå på godt over 20 prosent. Det gir en rentedifferanse på over fem prosent, noe som over tid kan utgjøre betydelige beløp.

 

Nedbetaling av forbrukslånet

Mest matematisk riktig

Rent matematisk er “avalanche”-metoden den mest optimale strategien å følge for å eliminere gjeld. I denne strategien rangerer du alle lånene dine fra høyest til lavest effektiv rente. Hver måned betaler du så minimumsbeløpet på hvert lån, men du betaler så mye som mulig ekstra på det lånet med høyest rente. På den måten sikrer du deg at det dyreste lånet blir nedbetalt først.

Men denne strategien har et stort problem: Ifølge en studie publisert i 2016 i Harvard Business Review så blir folk som følger denne metoden ikke motivert til nedbetaling av forbrukslånet fordi det kan ta måneder og år før noe av gjelden faktisk forsvinner.

Snøball-metoden

De samme forskerne fant at den såkalte snøball-metoden var mye mer effektiv å bruke til nedbetaling av forbrukslånet i praksis. Snøball-metoden prioriterer de minste lånene først, helt uavhengig av renten.

Oppskriften er enkel:

Trinn 1: Ranger din gjeld fra minst til størst.
Trinn 2: Gjør minimumsbetalinger på alle dine lån, bortsett fra det minste.
Trinn 3: Betal så mye som mulig på det minste lånet.
Trinn 4: Gjenta til hvert lån er nedbetalt i sin helhet.

Det betyr at hvis du har to forbrukslån, ett på 10.000 kroner og et annet på 40.000 kroner, og du har 5000 kroner til å nedbetale gjelden din med, så vil du bli mest motivert hvis du betaler alt på lånet på 10.000 kroner. Du vil føle at du er halvveis til å eliminere det minste lånet. Det blir som er en mental seier.

Raskere nedbetaling av forbrukslånet

Tanken er at du blir motivert av å se at gjeld forsvinner og det vil motivere deg til å fortsette. Det blir som å se at snøballen vokser seg større og større.

Etter å ha studert lånekontoene til nesten 6000 kunder i et finansielt selskap over tre år, fant forskerne Remi Trudel, Keri Kettle, Simon Blanchard og Gerald Haubl at:

  • De som konsentrerte sine tilbakebetalinger på ett lån, i motsetning til de som spredte dem ut over flere lån, var mer motiverte og betalte sin gjeld 15 prosent raskere.
  • De som nedbetalte de minste lånene helt, hadde størst følelse av fremgang og var mest motiverte.

Er du rasjonell eller irrasjonell?

Mennesker er ikke alltid rasjonelle vesener, noe man etter hvert har tatt hensyn til i det ganske nye feltet “behavioral economics” i samfunnsøkonomien. Her studerer man hvordan individer faktisk foretar økonomiske beslutninger, og ikke hvordan de burde oppføre seg etter en teoretisk rasjonell modell.

Snøball-metoden kan altså være mer motiverende og i praksis føre til at nedbetaling av forbrukslånet går raskere. Samtidig er det mest rasjonelle valget å nedbetale den dyreste gjelden først, slik “avalanche”-metoden anbefaler.

Du må altså spørre deg selv hvilken metode som best passer din personlighet. Det viktigste er at du nedbetaler så mye av gjelden din som mulig, helt uavhengig av strategi. Men hvis du har penger tilgjengelig for en ekstra betaling, så bruk de slik at du blir mest motivert. For de fleste av oss, så er det å nedbetale det minste lånet først.

Siste artikler