Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Annonsørinnhold
Oppdatert: 5.05.2018

Medsøker på forbrukslånet – hva bør du tenke på?

Som medsøker kan du hjelpe en venn eller et familiemedlem til å få innvilget et lån som de ellers ikke ville fått, men det er samtidig veldig risikabelt.
  • Hvorfor vil noen be deg om å bli medsøker på forbrukslånet?
  • Mange ulemper
  • All risiko, ingen fordeler?
  • Kjenn din lånepartner
  • Ha en plan sammen
  • Kom deg ut av låneavtalen så fort som mulig

Kjærlighet og penger kan være en komplisert blanding, spesielt når noen du elsker ber deg om å bli medsøker på  forbrukslånet.

Som medsøker kan du hjelpe en venn eller et familiemedlem til å få innvilget et lån som de ellers ikke ville fått.

Men det er samtidig veldig risikabelt, for du blir solidarisk ansvarlig for lånet. Ikke bare forventes det at du betaler lånet tilbake dersom hovedsøker ikke gjør det, men du kan også bli gjort ansvarlig for purregebyrer og innkrevingskostnader. I verste fall kan du ende opp med betalingsanmerkninger hvis lånet ikke blir betjent på en forsvarlig måte.

Hvorfor vil noen be deg om å bli medsøker på forbrukslånet?

Når noen får avslag på et forbrukslån, så skyldes det vanligvis en mangel på kreditthistorie (ofte en ung person) eller lav kredittverdighet på grunn av betalingsanmerkninger, mye gjeld, lav inntekt eller lignende negative forhold. I noen tilfeller kan låntakeren motta et lånetilbud, men da til svært høy rente.

Ved å være med som medsøker på forbrukslånet, øker man sjansene for å få lånet godkjent. Siden både hovedsøker og medsøker kredittvurderes, kan man også oppnå en bedre rente.

Medsøker på forbrukslånet

Mange ulemper

Hvis banken krever en medsøker på et forbrukslån, så betyr det at de frykter at hovedsøker ikke kommer til å oppfylle sine forpliktelser. Eller med andre ord: Ved å si ja til å bli medsøker, så er du villig til å ta en høyere risiko enn det banken er villig til å ta.

Selv om du er heldig og din venn eller familiemedlem klarer å betjene lånet eksemplarisk, så kan det likevel føre til at du får problemer senere hvis du ønsker å ta opp et lån. Du vil få en høyere gjeldsgrad enn hvis du ikke hadde vært medsøker på forbrukslånet, noe som kan føre til at banken innvilger et lavere lånebeløp.

All risiko, ingen fordeler?

Å være medsøker er altså risikabelt. Du blir ansvarlig for hele gjelden, men du eier ingenting. Hvis du ikke ønsker den risikoen, bør du unngå å være medsøker. Men det er ikke alltid galt å være medsøker.

Hvis du virkelig låner sammen med noen, så kan det være fornuftig. For eksempel at dere kjøper en bil sammen som dere begge kommer til å bruke. Men da kan det være bedre å være medeier av bilen og søke om lånet i fellesskap.

En annen grunn kan være at du virkelig vil hjelpe noen. Noen ganger fungerer det bra, men du må være forberedt på at ting kan gå dårlig. Hvis risikoen for mislighold er høy, så kan du alternativt låne pengene selv. Bare sørg for at dere har en avtale dere imellom. Et privat lån, hvor du er banken, er også en alternativ måte å hjelpe på.

Kjenn din lånepartner

Hvis du velger å bli medsøker til tross for de mange ulempene, så er det veldig viktig at du kjenner din lånepartner veldig godt. Det er vanligvis et familiemedlem eller en veldig nær venn. Å være medsøker for en fremmed du nettopp har møtt er aldri en god ide (uansett hvor nyforelsket du måtte være).

Vær også klar over at å være medsøker ikke bare setter din kredittverdighet i fare, men også hele relasjonen. Økonomiske problemer mellom to personer kan forandre et forhold for alltid. Fordi tilbakebetalingen kan ta måneder og år, så er det viktig at dere har et forhold preget av åpen kommunikasjon og ærlighet.

Ha en plan sammen

Enten du er medsøker eller ikke, bør du alltid ha en plan for hvordan du skal tilbakebetale lånet. Men hvis du er medsøker, så er det ekstra viktig at dere lager en plan sammen. Foreslå at hovedsøker setter opp et budsjett, slik at betalingsevnen hans kan vurderes. Din lånepartner bør sørge for at det månedlige beløpet ikke overstiger det han kan klare å betale i måneden.

Du bør også vurdere din egen privatøkonomi. Hvis hovedsøker misligholder lånet, vil du klare å nedbetale lånet selv?

Pass på at du får kopi av alt. I tillegg til kopi av låneavtalen, bør du be om innloggingsinformasjon slik at dere begge kan logge inn og sjekke statusen på lånet.

Kom deg ut av låneavtalen så fort som mulig

Det er primært to måter du kan komme deg ut av låneavtalen på, og du bør gjøre det så fort som mulig. For det første kan du nedbetale hele lånet. For det andre kan hovedsøker refinansierer lånet under eget navn. Det kan være smart å ha en avtale dere imellom om at lånet blir refinansiert så snart økonomien til hovedsøker forbedres.

Hvis du velger å bli medsøker på et forbrukslån, så bør du sørge for at du forstår alle sidene av lånet. Det er lov å si nei. Å være en medsøker gir få fordeler, men mange ulemper.

Siste artikler