Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Annonsørinnhold
Oppdatert: 15.15.2018
Fallgruver ved forbrukslån

5 fallgruver ved forbrukslån

Usikker på hvilke ting du bør huske på når du skal søke om forbrukslån? Det er flere ting du skal være oppmerksom på, og særlig fallgruvene ved søknadsprosessen til denne låntypen.
  • Du sjekker ikke markedet for forbrukslån grundig nok
  • Du skaffer deg en lang nedbetalingsperiode på forbrukslånet
  • Du søker med svake kredittopplysninger/privatøkonomi
  • Du benytter deg av betalingsutsettelser på forbrukslånet
  • Du tar opp mer i forbrukslån enn nødvendig
  • Slik kvitter du deg effektivt med forbrukslån

I visse økonomiske situasjoner kan forbrukslån være en grei finansieringsløsning. Långiver krever ikke pant i bolig eller andre eiendeler, og det eneste du trenger for å søke er en stabil privatøkonomi. Dersom du trenger penger raskt kan det imidlertid være en utfordring å forholde seg rolig gjennom søknadsperioden.

Da blir det viktig at du husker på den økonomiske forpliktelsen et forbrukslån er. Med høye effektive renter er dette kostbare finansieringsløsninger. Dersom du skal ta opp lån uten sikkerhet bør du sørge for å skaffe deg så gunstige vilkår som overhodet mulig.

Videre er det smart å sette seg inn i potensielle fallgruver ved forbrukslån. Dersom du er oppmerksom på disse før du begynner å søke vil du være bedre rustet til å ta gode beslutninger. Det kan spare deg for mye penger og frustrasjon på lang sikt.

Du sjekker ikke markedet for forbrukslån grundig nok

Tilbydere av forbrukslån har en tendens til å legge en viss hast over hele søknadsprosessen. Det er rask behandlingstid, du kan få pengene raskt på konto og banken krever svært lite informasjon fra deg for å ta i mot en søknad. Et av de beste rådene når man skal søke om forbrukslån er å puste med magen og holde hodet kaldt.

I realiteten er det nemlig ingen hast over søknaden din. Tilbudet er hos de aller fleste kreditorer gyldig i 30 dager, som gir deg en hel måned til å vurdere om du ønsker å takke ja til det. Dette gir deg videre tiden du trenger til å saumfare markedet etter det beste forbrukslånet.

Det er altfor mange forbrukere som takker ja til det første og beste tilbudet de mottar. Dette kan være fordi de trenger penger raskt, eller fordi de innbiller seg at de har dårlig tid. Ikke gå i denne fellen. Du bør ta deg god tid til å forske på forskjellige låntyper og långivere før du går inn i et låneforhold med en av dem.

Du kan gjøre dette på flere forskjellige måter. Hvis du vil gjøre en skikkelig grundig jobb kan du søke hos alle tilbydere av forbrukslån som innvilger ditt ønskede lånebeløp. Husk at det finnes tradisjonelle banker, i tillegg til rene forbrukslånbanker, som tilbyr forbrukslån.

Et annet alternativ er å benytte seg av en eller flere anbudssider for å søke. Her fyller du inn informasjonen din på ett søknadsskjema, som deretter videresendes til anbudssidens samarbeidsbanker. Dette vil ta kort tid, men gir deg ikke et 100% helhetlig bilde av markedet.

 

Sjekk markedet for forbrukslån nøye

 

Du skaffer deg en lang nedbetalingsperiode på forbrukslånet

Alle som søker om forbrukslån vil raskt oppdage at dette er kostbare lån. Med renter som gjerne ligger på over 15% må du belage deg på store utgifter med denne gjelden. Noen søkere vil da bli fristet til å strekke forbrukslånet over flere år, slik at månedsbeløpet blir lavere. Dersom du har økonomisk kapasitet til det bør du unngå denne strategien.

Renten på forbrukslån får mye fokus, men det er denne i kombinasjon med nedbetalingsperioden som fastsetter totalkostnaden på lånet. Og det er totalkostnaden du bør fokusere på når du skal vurdere om forbrukslånet er aktuelt for deg.

Grunnen til at nedbetalingsperiode er så viktig når det kommer til lån uten sikkerhet er at forbrukslån er annuitetslån. Her blir renten beregnet av resterende lånebeløp ved hver termin. Det betyr at du betaler mer renter og færre avdrag i begynnelsen, og størst avdrag mot slutten.

Hvis du går for en lengre nedbetalingsperiode vil renten kunne kalkuleres av det resterende gjeldsbeløpet flere ganger. Da blir også lånet dyrere totalt sett, fordi du kvitter deg med den faktiske gjelden saktere. Som en tommelfingerregel bør du forsøke å nedbetale forbrukslån så raskt som overhodet mulig.

Snakk med tilbyderne du vurderer og si at du ønsker et så høyt månedsbeløp som går for din økonomi. Det kan godt hende at du vil få tilbud om en unødvendig lang nedbetalingsperiode. Men for at forbrukslånet ikke skal bli så altfor dyrt bør du altså unngå dette.

Du søker med svake kredittopplysninger/privatøkonomi

Det er utfordrende å ta en nøktern og realistisk titt på sin egen økonomi, og kanskje spesielt for de som virkelig trenger penger. Når det kommer til forbrukslån skal du allikevel være oppmerksom på at du får et gunstigere tilbud med en sterkere privatøkonomi og kreditthistorikk.

Husk på at inntekten og økonomien din for øvrig er den eneste sikringen banken har når de skal vurdere lånesøknaden din. Risikoen på forbrukslån er høy i utgangspunktet fordi det ikke tas pant i noen av eiendelene dine. Derfor blir privatøkonomi og kreditthistorikk også svært viktig i søknadsvurderingen.

De største fallgruvene her er som følger:

  • Du søker om et for høyt lånebeløp i forhold til inntekten din
  • Du har for mye eksisterende gjeld til at lånet vil være forsvarlig for deg å betjene
  • Du har en registrert betalingsanmerkning eller aktiv inkassosak
  • Du har hatt store svingninger i inntekten din det siste året

Disse, og flere andre faktorer, er med på å fastsette det som heter kredittscore. Denne poengsummen er individuell og sier noe om sannsynligheten for at du vil pådra deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene.

Du kan uthente dine egne kredittopplysninger fra et av kredittopplysningsbyråene. Dette er en gratis tjeneste som du bør benytte deg av før du søker om forbrukslån. Kanskje du oppdager ting du kan rydde opp i før du søker. Husk på at ingen tilbydere av forbrukslån innvilger lån til noen med en betalingsanmerkning eller aktiv inkassosak.

 

Dårlig kredittscore når du søker om forbrukslån

 

Du benytter deg av betalingsutsettelser på forbrukslånet

Hos visse långivere kan du som låntaker velge å benytte deg av betalingsutsettelser, som gjerne kalles avdragsfrie perioder eller lignende. Dette er da en form for fleksibel nedbetalingstid, som tilbys innunder et lån med fastsatt nedbetalingsperiode.

Som nevnt er nedbetalingstiden på forbrukslånet den viktigste faktoren med hensyn til hvor kostbart det blir på lang sikt. Da er det rimeligvis også slik at en utsettelse på forbrukslånet vil være ugunstig med hensyn til totalkostnaden. I denne perioden blir gjelden stående og opparbeide seg renter og avgifter, uten at du blir kvitt noe av den.

For å unngå dette er det viktig at du ikke legger opp til en vanskeligere gjeldssituasjon enn du faktisk har kapasitet til å håndtere. Når man får tilgang på raske penger er det lett å tenke urealistisk rundt hverdagsøkonomien. Det kan også hende at långivere tilbyr deg mer enn du egentlig klarer å bite over.

Husk på at ingen kjenner privatøkonomien din slik du gjør. Du bør ha helt klart for deg hvordan du skal kvitte deg med forbrukslånet ditt, og hvor raskt dette skal skje. Vi tar en nærmere titt på dette om litt – men du bør alltid holde deg unna betalingsutsettelser på forbrukslån.

Du tar opp mer i forbrukslån enn nødvendig

Hvis du ikke har mye eksisterende gjeld, betalingsanmerkninger eller en ustabil privatøkonomi er sannsynligheten høy for at du kan skaffe deg et gunstig forbrukslån. Den er imidlertid også stor for at du kan få låne mer enn du hadde tenkt i utgangspunktet.

Det er lett å bli fristet av litt ekstra midler i hverdagen, enten det er til generelt forbruk, et prosjekt eller en drømmereise. Her bør du allikevel sørge for å holde deg selv godt i nakken og holde gjelden din så lav som mulig. Det vil spare deg for mye penger i det lange løp.

Skulle du bli fristet av et høyere lånebeløp vil det igjen være lurt av deg å ta et steg tilbake og holde hodet kaldt. Hvor mye ekstra vil lånet koste deg? Synes du forbruket, ferien eller prosjektet er verdt de ekstra utgiftene? Har du økonomisk kapasitet til å betjene et større lånebeløp i måneden for å unngå en lengre nedbetalingsperiode?

Det er ingen tvil om at forbrukslån er ugunstige å bli sittende med. Dersom du har bestemt deg for å ta opp et blir det dermed viktig å holde det så lite som du klarer.

Slik kvitter du deg effektivt med forbrukslån

I den grad det er mulig bør du kvitte deg med forbrukslånet ditt så raskt du kan. Det betyr å betale inn mer i måneden enn långiver krever av deg slik at du får et billigere lån totalt sett. For å få til dette må du tenke realistisk på hvordan hverdagen din ser ut og om det er mulig å hente penger til gjeldsnedbetalingen noe sted.

Når du har funnet ut av hvor mye du kan sette av til gjeldsnedbetaling i måneden kan du lage deg en nedbetalingsplan. Dette er helt enkelt et skjema som viser hvor mye du skal betale inn til lånet hver måned, som hjelper deg med å holde deg til planen.

For motivasjonens skyld kan det være en god idé å skrive opp hvor mye raskere du blir gjeldfri, samt hvor mye penger du sparer, på nedbetalingsplanen. Du kan også lage en motivasjonsliste over ting du kan realisere etter du er kvitt gjelden.

Hvis du får til en rask nedbetaling, og unngår fallgruvene vi har kikket på her, kan forbrukslån brukes som en grei finansieringsløsning hos forsvarlige forbrukere.

Siste artikler