Annonse

Vil stenge grensene for sjåfører fra Øst-Europa

Strengere kontroller er ikke nok, mener NLF (Norges Lastebileier-Forbund).

NRK fortalte onsdag om utenlandske vogntogsjåfører som opererer med flere sjåførkort for å jukse seg rundt retningslinjene for hvile. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener strengere kontroller og strengere straffer er veien å gå. Men direktør Geir Mo i NLF vil gå langt mer drastisk til verks. – Regjeringen må snarest sørge for at EU setter i gang tiltak for å stoppe denne typen virksomhet i sine medlemsland, sier Mo til NRK. – Hvis ikke det lykkes, så bør den norske regjeringen, sammen med den svenske og den danske, vurdere å stenge grensene for lastebiler fra Øst-Europa. Les hele saken her. Er det riktig å stenge grensene for sjåfører fra Øst-Europa? Eller vil det å være å skjære en hel gruppe over én kam?