Annonse

Slipper lommetyvene for billig unna?

Straffenivået for grovt tyveri i Norge er 50 - 70 dager. I Sverige er minstestraffen seks måneder.

Aftenposten skriver at det ble anmeldt 17 778 lommetyverier i Oslo i fjor. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at dette tallet blir mindre i år. De skriver videre at de fleste lommetyverier aldri blir oppklart. Strafferammen for grovt tyveri er seks år fengsel. Men ifølge en fersk dom i fra Oslo tingrett ligger straffenivået på 50 - 70 dager. Noe politiet mener er for lavt: - En gradvis heving av straffenivået vil gi økt preventiv effekt, sider Audun Kristiansen ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.no. Bør straffene for slike tyverier bli vesentlig strengere eller er straffene strenge nok i forhold til forbrytelsen?