Nye lover for røyk og snus

Innstramminger ved bruk og salg av tobakk.

1. juli skjer det en rekke endringer i tobakksskadeloven, skriver dagen.no. Det blir forbud mot selvbetjening av tobakksvarer. - Tobakksfrie barnehager. - Tobakksfrie skoler, til og med videregående. - Lovens adgang til å etablere røykerom blir opphevet. - I tillegg kommer en bestemmelse om røykefrie inngangspartier på offentlige virksomheter og helseinstitusjoner. Denne måneden er det ti år siden forbudet mot røyking på serveringssteder ble vedtatt. Ifølge avdelingsdirektør Hilde Skyvulstad i Helsedirektoratets folkehelsedivisjon, er antall dagligrøykere nesten halvvert de siste ti årene. - Det er færre som begynner å røyke, men det er vanskelig å si om det er en direkte følge av loven. Røyking er blitt en mindre synlig i samfunnet. Det vil gjøre at færre unge begynner å røyke, sier Skyvulstad til dagen.no. Les hele saken her.  Er flere forbud veien å gå for å redusere bruken av røyk og snus?  Eller er disse forbudene å gå for langt? Si din mening i kommentarfeltet under.