Nå kan du snoke i andres lønn

Føler du deg forskjellsbehandlet kan du kreve innsyn med loven i hånd

- Retten til innsyn er hjemlet i fire nye lover som ble satt i kraft fra nyttår, sier advokat Gard Lier til rb.no. Føler du at du får lavere lønn på grunn av kjønn, etnisk opphav, religion, seksuell legning eller språk, kan du kreve å få vite hva kollegene dine tjener. – De nye lovene åpner for å undersøke om mistanken man bærer på, stemmer, sier advokat Lier. De nye lovene skal sikre at arbeidsgivere ikke forskjellsbehandler ansatte i samme stillinger, med mindre det er en saklig grunn for det Les hele saken på rb.no Viktig og riktig? Eller kommer dette til å bli misbrukt?