Annonse

Mer bompenger i rushtiden

Er det en god løsning?

I følge Aftenbladet.no jobbes det nå med å innføre et nytt opplegg for bomringen på Nord-Jæren i 2016.  Det vil bety både høyere satser og flere bomstasjoner. Her foreslås det at bilister skal betale 45 kroner per passering i rushtiden, og 25 kroner på andre tider av døgnet. Les hele saken her. En god og rettferdig løsning som bør fungere godt overalt?