Annonse

- Forby å gi til tiggere!

- Først og fremst er tigging et problem for dem som tigger.

Redaktør i Manifest Tidsskrift Mimir Kristjansson skriver i en kronikk i VG at tigging er et økende sosialt problem i Norge. Kristjansson ønsker derimot ikke å å forby tigging, slik politiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ønsker. Istedet foreslås et forbud mot å gi penger til tiggere. - Svaret på den økte tilstrømmingen av tiggere i Norge er ikke et tiggeforbud, men et forbud mot å gi penger til tiggere. Kristjansson mener det er «umusikalsk å straffeforfølge fattige mennesker» og trekker paralleller til sexkjøpsloven. - På samme måte som vi har kriminalisert sexkjøperen og ikke den prostituerte, bør vi la være å kriminalisere tiggerne og heller innføre et forbud mot å gi penger til dem som tigger. Da unngår man problematikken med «å forby fattigdom». Les hele kronikken her Gir du selv penger til tiggere? Er det tigging som bør forbys eller er det bedre å forby å gi penger til tiggere?