Flytevest-Arne dømt

- Hva er det som skjer i rettsvesenet, spør en skuffet Pedersen.

Arne Pedersen (90) er i Ofoten tingrett dømt for overtredelse av fritids- og småbåtloven, og må betale 600 kroner i bot, subsidiært én dag fengsel. Han er også dømt til å betale saksomkostninger til det offentlige med 1000 kroner. - De hadde bestemt seg for å ta innersvingen på meg. Jeg merket det godt under hele rettssaken. De avbrøt meg hele tiden, lot meg ikke få fullføre resonnementene mine, sier Pedersen til NRK.no. Ifølge dommen fant retten det bevist «utover enhver rimelig tvil at tiltalte ikke hadde egnet rednings- eller flytevest om bord i båten i henhold til loven, og han handlet uaktsomt». Arne Pedersen hadde ingen forsvarer da han for første gang i sitt liv satte beina i en rettssal 9. januar. Foruten ett vitne førte han sin egen sak. - I dag angrer jeg på at jeg ikke tok advokat. Jeg ser i ettertid at det nok hadde vært det lureste. Les hele saken på NRK.no. Slipper Pedersen for billig unna, eller er dette en overreaksjon fra rettens side? Ta debatten her!