Dette kan bli forbudt

Statens vegvesen vurderer drastiske tiltak.

Denne uken ble  Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet lagt frem, skriver Aftenbladet.no. I rapporten, som blant annet er utarbeidet av Statens vegvesen og politiet, foreslås det å vurdere et forbud mot sykling på fortau. - Dagens trafikkregler tillater sykling på fortau når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående. Dette gir rom for ulik tolkning, og erfaring viser at syklister på fortau ofte skaper utrygghet blant de gående. Det er derfor behov for en gjennomgang av praktiseringen av dagens regelverk, og en vurdering av om det på sikt bør innføres et forbud mot sykling på fortau, kan man lese i rapporten. Målet med tiltaksplanen er å redusere antall drepte i trafikken. Men vil et forbud mot sykling på fortau føre til færre ulykker? Erlend Kristensen sykler til og fra jobb hver dag, og føler seg tryggest i trafikken. - Det sikreste stedet for meg å sykle er i veibanen. Da er jeg del av trafikkbildet. På fortau og gangveier er det fort gjort å komme i konflikt med gående og kryssende biltrafikk, sier han til Aftenbladet. Han er likevel skeptisk til et generelt forbud mot å sykle på fortau. - Tenk på unger og eldre som ikke sykler like fort. De må få lov til å sykle på fortauene og ikke tvinges ut i veibanen, mener han. Hva mener du? Bør syklister bort fra fortauet? Eller vil det bare øke faren ytterligere i trafikken?