- Barn «støpes til kopier» i barnehagen

Per Sandberg kobler lang dag i barnehage og økt utgifter til psykiatri

– Det unike hos det enkelte barn files bort når barn «settes bort» i barnehage eller til dagmammaer allerede fra ettårsalderen, sier Frps nestleder Per Sandberg ifølge aftenposten.no. I boken «Mot min vilje» roser han sin hjemmeværende mor, og kommer med følgende tirade om barns oppvekst i Norge i dag: «Studerer jeg dagens familier der barna «settes bort» i barnehager eller til dagmammaer allerede fra ettårsalderen, er jeg ikke forundret over at de mangler tilhørighet og tilknytning. Min påstand er at familien er gått i oppløsning, og at barn og unge støpes til kopier av hverandre. Det unike hos den enkelte barn files bort, de mister sitt opphav, sin identitet og sin trygghet. » Han bedyrer samtidig at han ikke er motstander av barnehager eller dagmammaer. Les hele saken på aftenposten.no Har Sandberg rett eller er dette fullstendig skivebom?