Folkehelsa advarer mot stearinlys

Har du sett den svarte stripen av sotrøyk over flammen?

Overdreven bruk av stearinlys kan gi dårlig inneluft på nivå med moderat røyking inne eller med uteluften i svært forurensede byer, advarer Folkehelseinstituttet.

En del av stearinet forbrenner ufullstendig når et stearinlys brenner. Det kan man se ved at det er en svart stripe av sotrøyk over flammen. Dette består av delvis forbrent kullholdig materiale som kan gi økte nivåer av ultrafine partikler i omgivelsene, påpeker Folkehelseinstituttet.

– Disse sotpartiklene er svært små og svever lenge rundt i inneluften. Det meste av denne forurensningen vil føres ut av huset ved en godt fungerende ventilasjon. Noe sot vil avsettes på vegger og tak slik at man kan se en misfarging i nærheten av der stearinlyset står. Noe vil de som oppholder seg i rommet også puste inn, og dermed vil sotpartiklene kunne avsettes i lungene, opplyser Folkehelsa.

Dette er partikler som består av en kompleks blanding av stoffer, fra rent kull til sammensatte organiske forbindelser.

– Selv om bruk av stearinlys kan medføre mye hygge, kan altså partikkelforurensningen i enkelte tilfeller bli i høyeste laget og det anbefales derfor at bruken av stearinlys ikke overdrives, oppfordrer Folkehelsa.

Den verste forurensningen oppstår når lysene skal slukkes, og særlig når man blåser ut lysene. Astmatikere og små barn er spesielt utsatt. (©NTB)