Ekspertenes råd for å fyre i peisen

Det er ikke bare hygge, det er en vitenskap.Om det er på hytta eller hjemme, det å fyre med ved en del av vår kulturarv. Det er så populært at boken Hel Ved av Lars Mytting ble trykket i 180 000 eksemplarer og var en gedigen salgssuksess.

Men vedfyring er ikke bare for nytte eller hygge, det er også en vitenskap. Øyvind Skreiberg og Morten Seljeskog ved Sintef har forsket på dette i 25 år, og de to har delt av sin ekspertise til Forskning.no.

SOL har samlet noen av ekspertenes beste tips til hvordan du best fyrer i peisen:


 


 1. Ikke bruk avisen


  Kunne ikke laste instagram


  – Avispapir brukes ofte til opptenning, men gir mye aske og er mindre bra med tanke på utslipp som sot. Bruk opptenningsbriketter, sier Skreiberg til Tekninsk Ukeblad.
 2. Tenn opp fra toppen av veden


  Tenner du opp på toppen av veden med en opptenningsbrikett, vil du redusere utslippene av partikler. Med denne metoden blir vedstykkene som ligger nederst varmet opp, og starter å avgi gasser som igjen tennes av varmen på toppen.


 3. Bruk tørr ved


  Kunne ikke laste instagram  Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning, skriver Pipeeksperten.no.


 4. Sørg for god trekk og bruk små, tørre vedstykker


  Oslovedhandel.no poengterer at det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen.


 5. Ikke fyll på for mye ved


  Kunne ikke laste instagram   

  Legg inn en vedmengde som tilsvarer 25 prosent av volumet i ovnskammeret.


 6. Styr unna for store vedkubber


  Et annet råd fra forskerne er at veden ikke skal berøre ovnsveggene i brennkammeret eller glasset. Disse overflatene vil kjøle ned flammer som treffer dem og resultatet blir betydelige utslipp av sot. Vedkubbene bør derfor ikke være for lange og bør plasseres liggende.


Kilder: Dagbladet, Forskning.no, Teknisk Ukeblad, Pipeeksperten, Oslo vedhandel

Legg til sol_no på SnapChat