Estimert lesetid
4 minutter
Publisert
248 dager siden

To omkommet – omfattende søk etter savnetta.no

– To unge menn fra ulykken ved Seljordsvannet er tatt imot ved Rikshospitalet. En 19-åring får behandling for livstruende skader. En 20-åring er bekre ...