Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
8 dager siden

Trur Harastølen hotell kan opne allereie i 2020nrk.no

HARASTØLEN (NRK): Våren 2020 kan du etter alt å døme sjekke inn på eitt av dei mest spesielle hotella i Noreg. – Eg er nesten heilt sikker på at vi skal klare dette, seier investor.

– Med så mange positive bidragsytarar og stor interesse, er eg åtti prosent sikker, seier investor og prosjektleiar Terje Svindland. Etter å ha arbeid ...