Estimert lesetid
1 minutt
Publisert
96 dager siden

Meteorologane har sendt ut trippelt OBS-varselnrk.no

Store delar av Sør-Noreg kan vente seg sterk vind, vanskelege køyreforhold og fare for snøskred.

– Det blir ein vinterstorm med mykje vind og nedbør som regn, sludd og snø. Skal du ferdast i fjellet, må du vere budd på vanskelege køyreforhold. I l ...