Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
11 dager siden

Meteorologane har sendt ut trippelt OBS-varselnrk.no

Store delar av Sør-Noreg kan vente seg sterk vind, vanskelege køyreforhold og fare for snøskred.

– Det blir ein vinterstorm med mykje vind og nedbør som regn, sludd og snø. Skal du ferdast i fjellet, må du vere budd på vanskelege køyreforhold. I lågare strøk får ein sterk vind, seier meteorolog Martin Granerød. Verst blir det på Vestlandet og i fjellet i Sør - Noreg. Her vil det blåse opp mot f ...