Estimert lesetid
2 minutter
Publisert
99 dager siden

Har ambisjonar om å tilsette hundrevis i Årdal – NAV trur det blir vanskelegnrk.no

ÅRDAL (NRK): Silisiumbedrifta Norsun vil tilsette fleire hundre fleire folk. Men NAV trur dei skal slite med å skaffe folk.

– Det vil vere ei kjempeutfordring for Norsun. Arbeidsløysa er så låg i Sogn og Fjordane no at det vil vere krevjande å få tak i nok arbeidskraft, sei ...